Staff

Vene 17 asub nii Tallinna ajalugu ja keskaegset kaupmehemaja tutvustav muuseum kui ka kõiki Tallinna Linnamuuseumi filiaale ühendav katusorganisatsioon. Kõiki Tallinna Linnamuuseumi harudes töötajaid võid leida siit:

Direktor
Kalmar Ulm
Kalmar.Ulm@linnamuuseum.ee

Teadusdirektor
Pia Ehasalu
610 4171
Pia.Ehasalu@linnamuuseum.ee

Finantsjuht
Christine Reinik
615 5187
Christine.Reinik@linnamuuseum.ee

Personalijuht
Elen Tisler
Elen.Tisler@linnamuuseum.ee
615 5196

Peaspetsialist (dokumendihaldus, arhiiv, personalitöö)
Anu Lõhkivi
610 4178
Anu.Lohkivi@linnamuuseum.ee

Spetsialist
Marianne Leis
615 5196
Marianne.Leis@linnamuuseum.ee

Turundus- ja kommunikatsioonijuht
Eve Veigel
5347 3981
Eve.Veigel@linnamuuseum.ee

KOGUDE OSAKOND

Peavarahoidja
Lea Sillart
615 5194
Lea.Sillart@linnamuuseum.ee

Vanemteadur
Sulev Mäeväli
615 5189
Sulev.Maevali@linnamuuseum.ee

Teadur-koguhoidja (relvad, tina, märgid, mündid, pitsatid)
Ando Pajus
615 5185
Ando.Pajus@linnamuuseum.ee

Kuraator (maal, graafika, raidkivi)
Risto Paju
615 5186
Risto.Paju@linnamuuseum.ee

Koguhoidja (arheoloogiakogu)
Maarja Olli
610 4177
maarja.olli@linnamuuseum.ee

Kuraator-koguhoidja (arhiivkogu, raamatukogu)
Marian Habicht
615 5182
Marian.Habicht@linnamuuseum.ee

Vanemkoguhoidja (kultuurilooline kogu)
Kristiina Hiiesalu
615 5188
Kristiina.Hiiesalu@linnamuuseum.ee

Koguhoidja (kultuurilooline kogu)
Ene Heimvell
615 5191
Ene.Heimvell@linnamuuseum.ee

Nooremkoguhoidja (kultuurilooline kogu)
Tina Timonen
615 5194
Tina.Timonen@linnamuuseum.ee

Kuraator-säilitaja 
Merike Neidorp
644 2332
Merike.Neidorp@linnamuuseum.ee

Säilitaja
Annely Miil
Annely.Miil@linnamuuseum.ee

Konservaator (metall)
Jaan Märss
Jaan.Marss@linnamuuseum.ee

Spetsialist
Erik Jürviste
615 5194
Erik.Jurviste@linnamuuseum.ee

Fotograaf
Jaan Künnap

EKSPOSITSIOONI- JA NÄITUSTE OSAKOND

Ekspositsiooniala peaspetsialist osakonna juhataja
Karel Zova
615 5192
Karel.Zova@linnamuuseum.ee

Kunstnik
Anne Järvpõld
644 4197
Anne.Jarvpold@linnamuuseum.ee

Kuraator-kunstnik
Lilian Juhkam
644 4336
Lilian.Juhkam@linnamuuseum.ee

Pedagoogid
Made Isak
615 5184
Made.Isak@linnamuuseum.ee

Nadezda Saar
615 5183
Nadezda.Saar@linnamuuseum.ee

Klienditeenindaja
Ene Piiroja
615 5180
Ene.Piiroja@linnamuuseum.ee

Giid-järelevaatajad
Elve Viisma
Anu Annuk
Juri Pantelejev juri.pantelejev@linnamuuseum.ee

HALDUSOSAKOND

Haldusjuht osakonna juhataja
Lennart Kumm
Lennart.Kumm@linnamuuseum.ee
5341 4313
615 5195

Haldus- ja sisekontrolli spetsialist
Marge Väljari
marge.valjari@linnamuuseum.ee
5866 6002

Haldusspetsialist
Avo Misler
Avo.Misler@linnamuuseum.ee

Autojuht-elektrik
Leo Savila

Tehnik-remonditööline
Kalle Paju