Põhikool ja gümnaasium

Muuseumitundides saavad erinevas vanuses õpilased uusi teadmisi Tallinna ajaloo erinevate perioodide kohta ja teada, mis on muuseumikogudes. Foto: Kadi Kindma.

Muuseumitundides saavad  õpilased uusi teadmisi Tallinna ajaloo erinevate perioodide kohta. Foto: Kadi Kindma.

Pakume põhikooli ja gümnaasiumi astme õpilastele huvitavaid ja sisukaid muuseumitunde. Õpilased kuulevad ajaloost ja näevad, mida hoitakse muuseumikogudes. Julgustame õpetajaid muuseumipedagoogidega ühendust võtma, et kokku leppida tunni täpsem teema ja rõhuasetus.

 

 < tagasi