Eelarve ja riigihanked

Siin avaldatakse andmed Tallinna Linnamuuseumi (edaspidi „hankija“) (registrikood 75016183) soovi kohta sõlmida hankelepinguid, mille eesmärgiks on lihtsustatud korras tellitavate teenuste (lihtteenuste) tellimine (RHS §19)

Alusdokumendid:

Tallinna Linnamuuseumi poolt väljakuulutatud riigihanked leiate https://riigihanked.riik.ee

 

Tallinna Linnamuuseum 2017 HANKEPLAAN

TLM_2017_hankeplaani kinnitamine

< tagasi