Tallinna Linnamuuseumi tööd korraldavad dokumendid

Tallinna Linnamuuseum lähtub oma tegevuses Tallinna Linnamuuseumi põhimäärusest, samuti riigi ja Tallinna õigusaktidest ja Kultuuriameti juhataja käskkirjadest. 

Tallinna Linnamuuseumi direktorit nõustab 06.07.2016 moodustatud Tallinna Linnamuuseumi nõukoda, mille koosseisu kuuluvad
1. TLMi peavarahoidja
2. TLM Kiek in de Köki ja Bastionikäikude filiaalijuhataja
3. TLMi vanemteadur
4. TLMi finantsjuht
5. TLMi personalijuht
6. TLMi haldusjuht
7. TLMi peaspetsialist-dokumendihaldur

Tallinna Linnamuuseumi nõukoja moodustamine

Tallinna Linnamuuseum on Tallinna Kultuuriameti hallatav asutus, mis koondab vanalinnas, Kadriorus ja Kalamajas asuvaid allüksusi. Meie eesmärk on säilitada ja tutvustada Tallinna ajalugu ja kultuuripärandit.