О музее

(Страница на доработке! Приносим свои извинения!)

Tallinna Linnamuuseum on ühtaegu keskaegses kaupmehemajas Tallinna ajalugu tutvustav muuseum ja samas katusorganisatsioon, mis ühendab mitmeid Tallinna teemamuuseume.

Linnavaade Tallinna rae privileegide laekalt aastast 1688.

Linnavaade Tallinna rae privileegide laekalt aastast 1688.

Vene 17 paiknev ekspositsioon tutvustab kokku viiel korrusel Tallinna ajalugu muinasaja lõpust kuni Eesti taasiseseisvumiseni. 1963-65 muuseumiks restaureeritud hoone ajalugu ulatub tagasi 14. sajandisse, praeguse ilme sai see aastail 1997–2000. Näituseruumide ja hoidlatega samas majas asub Tallinna Linnamuuseumi filiaale ühendava organisatsiooni keskus.

AJALUGU JA FILIAALID
Tallinna Linnamuuseumi loomise idee ulatub juba sajandi taha. Ametlikult asutati muuseum 1937. aastal Tallinna Linna Ajaloolise Muuseumina.
Muuseumi rajamisplaane peeti Tallinna volikogus juba aastal 1911. Maailmasõda ja Eesti vabariigi algusaastad lükkasid organisatsiooni loomise edasi, ent linna ajalooga seotud esemeid koguti Tallinna Linnaarhiivi juurde. Tallinna Linnamuuseumi alla on aja jooksul kuulunud mitmed märgilise tähendusega hooneid, mis nüüdseks on saanud uued funktsioonid, nagu näiteks  suurtükitorn Paks Margareta ja Pirita klooster. Loe lähemalt:

 

http://linnamuuseum.ee/linnamuuseum/kogud/

KOGUD
Tallinna Linnamuuseumi kogudes on praeguseks ca 170 000 Tallinna ajalooga seotud museaali.
Tallinna Linnamuuseumi esimene põhimäärus aastast 1937 ütleb: „Tallinna Linna Ajaloolise Muuseumi ülesandeks on omandada, koondada ja alal hoida kõiki ajaloolise, kunsti- ja kultuurajaloolise väärtusega esemeid, mis otseselt või kaudselt on seoses Tallinnaga, ning nende läbitöötamine ja tutvustamine laiemaile ringkondadele.“ Loe lähemalt:

VÄLJAANDED
Tallinna Linnamuuseumi aastaraamatud ilmusid alates aastast 1992 kuni 2012. 2017 on kavas traditsiooni uuendada ja artiklikogumik ilmub muuseumi juubeliks. Loe lähemalt:

PROJEKTID

KODU-UURIMISE RING
Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ring korraldab igal neljapäeval ajalooteemalisi ettekandeid, ekskursioone jm. Kodu-uurimise ringi koosolekud toimuvad Vene tänav 6 esimesel korrusel, sissepääs kangi alt, algusega kell 16. Loe lähemalt:

 

 

< tagasi