Loeng “Pühakiri – käsikirjast emakeelse Piiblini”

Laupäeval, 8. aprillil kell 16.00 peab Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson Kiek in de Köki suurtükitornis (Komandandi tee 2, Tallinn) loengu  “Pühakiri – käsikirjast emakeelse Piiblini”. Loengu ja samanimelise näitusega, kus eksponeeritud piiblitõlked erinevatesse maailma keeltesse, tähistab muuseum Kiek in de Kök reformatsiooni 500. aastapäeva.

Piibel koosneb originaalis vanaheebrea ja arameakeelsest Vanast Testamendist ja kreekakeelsest Uuest Testamendist, mis kristluse levimisel tõlgiti teistesse keeltesse. II sajandil tõlgiti mitmeid osi süüria ja kopti keelde, IV-V sajandil gooti, armeenia, gruusia ja etioopia keelde. Lisaks tehti osalisi tõlkeid araabia, nuubia, pärsia jt keeltesse.

Käesoleval aastal tähistame luterliku reformatsiooni 500. aastapäeva. Piibli tõlkimine rahvuskeeltesse algas Euroopas juba 14.–15. sajandil. J. Gutenbergi trükipressi mõjul tekkinud trükirevolutsioon andis Piibli levikule enneolematud võimalused. Reformatsiooni tulemusena tõlgiti Piibel ka eesti keelde. Eestikeelne Piibel on olnud aluseks eesti kirjakeele ja emakeelse hariduse kujunemisele ning kultuuri arengule ja omariikluse tekkele.

piibelVanimad meieni säilinud eestikeelsed pühakirjatekstid on Kullamaa vakuraamatust pärinevad Meie Isa Palve, lisaks ka Maarja palve ja Usutunnistus (1524–1532), Wanradt-Koelli katekismuse (1535) fragmendid Meie Isa Palvest ja J. A. Völkeri käsitsi kirjutatud tekstid (1585–1590), kus eestikeelne osa sisaldab Meie Isa Palvet, kümmet käsku, Maarja palvet, usutunnistust, viit kirikukäsku ja seitsme sakramendi loetelu.

Palume võimalusel loengule eelnevalt registreeruda tel. 6 44 66 86 või e-kirjaga: kok@linnamuuseum.ee. Osalemine muuseumi sooduspiletiga 3 €.