Lugemisaasta

2010. aasta on Kultuuriministeeriumi poolt kuulutatud Lugemisaastaks! Lugemisaasta eesmärk on tuletada meelde, et lugemine on nauding, mis annab nii elamusi kui teadmisi.

Kirjanike muuseumid osalevad Lugemisaastal märgusõna all “Klassik loeb!”

Mida meie klassikud lugesid? Millised olid nende lemmikautorid ja -raamatud? Kas klassikud on olulised ka tänapäeval – kas nad loevad? Kas nad lähevad lugejaile korda? Kirjanike muuseumid keskenduvad igal kuul ühele kindlale autorile, kelle loomingut ja lugemust lähemalt tutvustatakse. Muuseumides toimub vastava autori kuul erinevaid üritusi: ettelugemispäevi, ettekandeid autoreist, raamatutvustusi jne, millest huvilised on oodatud osa võtma. Samuti ärgitame koole ja raamatukogusid igal kuul mõnele klassikule tähelepanu pöörama ning pakume lahkelt lisamaterjale nende käsitlemiseks.

Kuud jaotuvad järgmiselt: jaanuar: Fr. Tuglas; veebruar: A. H. Tammsaare; märts: E.Vilde; aprill: Juhan Liiv; mai: Jannsen ja Koidula, toimub muuseumiöö pealkirjaga “Öös on lugusid!”; suvekuud: Jakobson, Smuul; oktoober: O. Luts; november: B. Alver; detsember: Fr. R. Kreutzwald.

Täpsema kava ürituste kohta leiab nii Lugemisaasta koduleheküljelt kui iga muuseumi koduleheküljelt!

A. H. Tammsaare Muuseumis Lugemisaastal (Täieneb!)

Kogu aasta vältel on võimalik tellida loengut “Tammsaare lugejana” ja programme:

- Romaani „Põrgupõhja uus Vanapagan“ lugemismudelid

- Tammsaare esimene ja viimane romaan: “Kõrboja peremees” ja “Põrgupõhja uus Vanapagan” võrdluses

- Nooremale vanuserühmale: sõnamängude lahendamine

Tulemas:

Oktoober – O. Lutsu kuu. Tööpada: Tammsaare ja Lutsu kahe romaani võrdlus. Lugemismustrid, intertekstuaalsus ja tekstide koosmäng.

- Novembris Tolstoi-õhtu

- Detsembris A. H. Tammsaare Muuseumi 6. sügiskonverents

Toimunud:

Lugemisaasta alguse puhul toimus A. H. Tammsaare Muuseumis Kadriorus reedel, 29. jaanuaril kell 10.15 – 11.30 väitlus teemal “Kirjandusklassik loeb”. Mida pakub kirjandusklassik tänapäeva noortele? Kas tema mõtted on noorele inimesele olulised? Väitlesid Tallinna Inglise Kolledži 11. klassi õpilased Merle Kaldjärve juhendamisel. Üritusega tähistasime ka Tammsaare sünnipäeva, mis oli laupäeval, 30.jaanuaril.

***********************************************

18. veebruaril tähistasime Jaan Krossi õhtuga kirjaniku 90. sünnipäeva. Sõna võtsid: TOOMAS HAUG “Kross ja Tammsaare” REIN VEIDEMANN “Jaan Krossi võimalikkus” JAN KAUS “Pilk Jaan Krossi jalajälgedesse” Jaan Krossi luulet lugesid Seila Jermann ja Kristiine Kukk Tallinna Ühisgümnaasiumist *************************************** 1.märtsil möödus 70 aastat Tammsaare surmast. Avasime muuseumi õuel hiigelsuure raamatu Tammsaare loomingu auks ja lugemisaasta tähistamiseks ning tutvustasime näitust “Põrgu põhi ja taeva võtmed. 70 aastat A. H. Tammsaare „Põrgupõhja uue Vanapagana“ ilmumisest”. ******************************************* Aprillis toimus Tammsaare valitud publitsistika kogumiku “Õnnelikest ja õnnetuist aegadest” esitlus. ********************************************** Mais toimunud Muuseumiöö pühendus lugemisaasta puhul lugudele moto all “Öös on lugusid”

LINNAMUUSEUM.EE - KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD. ILMA LOATA KOPEERIMINE KEELATUD.