Romaanivõistlus

Romaanivõistlus “Uus Põrgupõhja Vanapagan”

 3. detsembril 2010 kuulutati A. H. Tammsaare Muuseumis välja romaanivõistluse “Uus Põrgupõhja Vanapagan” tulemused. Võistlusele oli laekunud 11 romaanikäsikirja. Žürii (Rein Veidemann, esimees, Toomas Haug, Karl Martin Sinijärv, Maarja Vaino, Ingrid Velbaum-Staub) otsustas esimest, teist ja kolmandat auhinda mitte välja anda. Žürii pidas vajalikuks ära märkida ühte võistlustööd, milleks osutus Enn Põldroosi romaan “Absalon”. Romaan kujutab Põrgupõhja järeltulijaid tänase maailma probleemide keskel. Autori sõnul käsitleb romaan üldinimlikku nähtust, otsivat vaimu, kes läheb elus kõigele vastu.   Ugala teatri kassas ootab kõiki osalejaid nende märksõna all 2 tasuta piletit etendusele “Jürka”!

Täname kõiki osalejaid ja soovime palju õnne Enn Põldroosile!

Vaata videlõiku!

Statuut

 1. Romaanivõistluse korraldab A. H. Tammsaare Muuseum koostöös Eesti Kirjanike Liiduga.
 2. Romaanivõistlus “Uus Põrgupõhja Vanapagan” kuulutatakse välja ühekordse võistlusena.
 3. Romaanivõistlus seab ülesandeks kirjutada järg A. H. Tammsaare romaanile “Põrgupõhja uus Vanapagan”.
 4. Romaanivõistlusel lähevad arvesse käsikirjad, mille lähtetekstiks on nimetatud romaan.
 5. Romaanivõistluse eesmärgiks on luua dialoogisuhteid eesti kirjandusklassika ja tänase lugeja vahel, rikastada eesti kirjanduse maastikku, toetada romaanižanri viljelemist.
 6. Romaanivõistlus algab 4. detsembril 2009 ning lõpeb 31. oktoobril 2010.
 7. Võistluse tulemused kuulutatakse välja A. H. Tammsaare Muuseumi 6. sügiskonverentsil detsembris 2010.
 8. Võistluse žürii koosneb A. H. Tammsaare Muuseumi ja Eesti Kirjanike Liidu esindajatest (kuni 5 liiget).
 9. Arvesse lähevad võistlustööd, mis kannavad hiljemalt 31. oktoobri 2010 postitemplit.
 10. Võistlustööd tuleb saata paberkandjal kahes eksemplaris A. H. Tammsaare Muuseumisse aadressil Koidula 12 A, Tallinn 10125.
 11. Võistlustöö loetakse romaanikriteeriumile vastavaks, kui ta maht on vähemalt 200 000 täheruumi.
 12. Võistlustööle peab olema lisatud märgusõna ja kinnises ümbrikus võistlustöö autori nimi, aadress, meiliaadress ja telefoninumber.
 13. Võistlusel on kolm auhinda: 1 peaauhind (rahaline) ja kaks eriauhinda (esemelised).
 14. Võistlusel osalejatele ei ole vanusepiiri.

Tammsaare plaanis oma romaanile “Põrgupõhja uus Vanapagan” teise osa kirjutamist, mis jäi aga teostamata.

“Põrgupõhja uue Vanapagana” esmailmumise 70. aastapäeva puhul korraldatud romaanivõistlus seab osalejate ette n.-ö. Tammsaare ülesande: kirjutada järg romaanile “Põrgupõhja uus Vanapagan”. Võistlusele ootame tekste, mis kogu kirjanduslikku vabadust kasutades võtavad oma lähtekohaks Tammsaare kõnealuse romaani ja selle probleemistiku ning käsitlevad Tammsaare tegelasi ja tema filosoofilisi küsimusi tänapäevasest vaatenurgast.

Olgu lisatud, et üks katse Tammsaare romaanile järge kirjutada on varem tehtud. 1956. aastal avaldas Bernard Kangro paguluses romaani “Taeva võtmed”, mille motoks on tsitaat Tammsaare romaanist “Põrgupõhja uus Vanapagan”: “Inimese hing on ju südames, mitte peas, tohtrihärra, sest südames on veri ja vere sees hing.” Kangro romaani teljeks on Vanapagana tütre Riia lugu.

LINNAMUUSEUM.EE - KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD. ILMA LOATA KOPEERIMINE KEELATUD.