Kogud

Tallinna Vene muuseumi kogud

Tallinna vene muuseum kuulub Tallinna Linnamuuseumi koosseisu alates 2016. aastast. Tallinna vene muuseumi eesmärk on koguda, säilitada, uurida ja populariseerida eelkõige Tallinna vene kultuuriga seonduvat, kuid tähelepanuta ei jää ka kogu Eesti vene kultuuri puudutav aines.  Muuseumi kogud kasvavad peamiselt annetuste  ja  kogumistöö tulemusena.  Ajalooliselt väärtuslikumaid esemeid omandab muuseum ka ostu teel.

Kuraator-koguhoidja

Zurab Jänes

Tel  +372 5331 7260

zurab.janes@linnamuuseum.ee

 

Tallinna Vene muuseumi kogud koosnevad järgmistest alamkogudest:

Ajaloolised esemed

Tallinna vene muuseumi ajalooliste esemete kogusse kuuluvad esemed 19. sajandist kuni 20. sajandi lõpuni. Esemed on seotud nii Tallinna kui ka Eesti vene kogukonna ajalooga.

Arhiiv

Dokumendikogusse kuuluvad käsikirjad, raamatud, dokumendid, maakaardid ja plaanid, kalendrid, plakatid ning ajalehed-ajakirjad  19. sajandist kuni  tänapäevani.

Kunst

Tallinna vene muuseumi kunstikogu keskendub kohalike vene kunstnike loomingule. Kogu aluseks on Anatoli Umerenkovi looming.

Fotod, negatiivid, filmid,  digitaalsed fotod ja filmid

Tallinna vene muuseumi foto- ja filmikogu keskendub Tallinna vene kogukonnale eluolule.

Raamatukogu

Tallinna vene muuseumi raamatukogu on Tallinna linnamuuseumi raamatukogu allüksus. Raamatukogus on peamiselt vene kultuuriga seonduv kirjandus.