Eesti dagerotüübid koos – Daguerreobase.org

Tundmatu autor. Tundmatu noormees. Dagerrotüüp. Fotomuuseum, TLM F 4929
http://www.daguerreobase.org/en/type/d1904c48-6eb8-3106-1b78-de1ca84708d6

Eestiga seotud dagerrotüübid on hoiul erinevates Eesti mäluasutustes ja erakogudes. Eesti dagerrotüüpide  dokumenteerimine toimus 2015. aastal MTÜ Eesti Fotopärandi eestvedamisel (projektist lähemalt).

Vaata Eesti dagerrotüüpe andmebaasis Daguerreobase.org

 

Samal teemal:

Kadi Sikka, Vilve Asmer. Dagerrotüüpia. Teavik. MTÜ Eesti Fotopärand 2015 (pdf)

Kadi Sikka. Eesti vanim fotopärand on kaardile kantud. (20.08.2015. MTÜ Eesti Fotopärand koduleht) 

Vikipeedia artikkel “Dagerrotüüpia Eestis”