“TALLINNA EELLUGU”
Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis

Proosa mees (Rekonstruktsiooni autor Jaana Ratas)

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis avatud väljapanek “Tallinna eellugu” esitleb Tallinna alade muistset ajalugu.

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi väljapanek “Tallinna eellugu” moodustab uue osa muuseumi püsiekspositsioonist. Näitus keskendub Iru linnamäe ja selle ümbruse, Pirita jõe alamjooksu tähtsusele enne Tallinna tekkimist. Ülevaate saab Iru linnuse esinduslikkusest ja selle kaitsmisest, muistsest põlluharimisest ja matusekombestikust ning vastuse leiab ka küsimusele, miks tekkis linnaline asustus Tallinnasse alles 13. sajandil.
Näitusel saab näha Iru linnuses valmistatud esemete koopiaid ja rekonstruktsioone, mille autoriteks on kunstnik ja pärandtehnoloog Jaana Ratas ning turvisesepp Edvards Puciriuss. Välja on pandud Tallinna lähistelt, Proosa kivikalmelt leitud unikaalseid esemeid ja rahvasterännuaegse (5.-6. sajandi) rõngasmõõga rekonstruktsiooni (autor Raivo Paju). Ettekujutuse saab ka Proosa kalmistule maetud 5.-6. sajandi sõjamehest ja Kaberla 11.-13. sajandi naisest.

Näituse kuraator on Tallinna Linnamuuseumi arheoloogiakogu hoidja Küllike Tint,
kunstnik Anne Järvpõld,
konsultant ajaloolane Ando Pajus,
projektijuht ajaloolane, Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi juhataja Toomas Abiline.

Näituse tehniline teostus: Kristiina Laurits, Villu Plink, Virko Vähi ja Riksen OÜ.
Näitusele aitasid kaasa Lilian Juhkam, Heivo Murdmets, Merike Neidorp, Jaan Märss, Sergei Andrejev, Natalja Gritsõk, Kristel Lemming, Ulla Kadakas, Rünno Läänemägi, Maarja Valk, Evelina Vedom, Jaroslavna Nazarova, Anne Rahusaar, tõlkebüroo Pangloss.

Pildil Iru linnus, rekonstruktsiooni autor kunstnik ja pärandtehnoloog Jaana Ratas.

Näituse avamist saatis Arheoloogiasügise loengusari

NB! Tallinna Linnamuuseumi arheoloogiakoguga on võimalik tutvuda ka virtuaalselt platvormil Google Arts & Culture

Iru linnuse rekonstruktsiooni autor Jaana Ratas