Linnakultuuri suvekool Haapsalus: linnamuuseumid uurisid, mis toimub pärandi, mälu ja asjade kohtumisel

9.-10. septembril toimus Tartu ja Tallinna linnamuuseumide ning Haapsalu ja Läänemaa muuseumide ühine Linnakultuuri suvekool Haapsalus. Koolitustel ja töötubades arutleti muuseumide arengu ja pärandihoidmise küsimusi.

Muuseumi roll on olnud oluline ikka kohaliku pärandi hoidja ning identiteedi ehitajana, ent see on kasvanud ka Eesti kui turismimaa arendaja ja turundajana ning kohaliku kogukonna ühendajana. Nii erinevad ülesanded nõuavad väga mitmekesiseid teadmisi ja kogemusi ning toimuvaga sammu pidamist.

Värskelt uuendatud Haapsalu piiskopilinnuses räägiti muuseumitemaatikast kogu selle mitmekesisuses. Ürituse toimumiskoht tõi esile arheoloogia nii üksikobjekti kui ka ehituslike kihistuste atraktiivse eksponeerimise vaatenurgast. Kõiki ajaloolistes hoonetes tegutsevaid muuseume puudutas muuseumihoonete kui muinsuskaitseobjektide kasutajasõbralikuks renoveerimise teema. Räägiti ka pärandi interpreteerimise teooriast ja praktikast. Külalisena mõtiskles kirjanik Jan Kaus teemal „Pärand, mälu ja asjad“. 

Kohtumine andis osalejaile ülevaate kolleegide viimase aasta olulisematest töödest. Anton Pärn ja Anne Suislepp (SA Läänemaa muuseumid) jagasid oma kogemusi rahvusvaheliste näituste korraldamisest Saksamaal, Jaapanis ja Soomes ning Toomas Abiline (Tallinna LM, Kiek in de Köki kindlustustemuuseum) Tallinn 800 teema-aasta koostöönäitusest Taani Rahvusliku ajaloomuuseumiga. Nele Dresen (Tartu LM) rääkis aastanäituse “Mitut usku Tartu” ettevalmistamisest, Meeli Väljaots (Tartu Lm Oskar Lutsu majamuuseumi kuraator) koostöös Tartu Kivilinna kooliga sündinud haridusprojektist ja Ants Siim (Tartu LM) muuseumist linnaruumis ehk Tartu linnamuuseumi pakutavatest linnaretkedest.

Digitaliseerivas maailmas on muuseumid üha rohkem ka ühiste andmebaaside osaks. Anneli Jalava (TLM Fotomuuseum) tutvustas Eesti fotograafide eluloolist andmebaasi 1844-1944 – alates 2011. aastast MTÜ Eesti Fotopärand ja Fotomuuseumi koostöös arendatavat andmebaasi, mis toimib autoriteetse allikana Eesti päevapiltnike tegevuse kohta.

Muuseumiteemaks on tõusnud ka virtuaalne reaalsus, selle suhe autentse keskkonna ja museaaliga. Seda avasid Nele Dresen (Tartu LM); Johanna Rannula ja Made Isak (Tallinna LM). Virtuaalsus on samas võimendanud huvi vahetute kogemuste vastu ning inimeste janu ehedate ja vahetute lugude järele ei kõiguta miski. Meeli Väljaots (Tartu LM) ja Kristi Paatsi (TLM) töötuba tegeles lugude jutustamisega muuseumitöös.

Loomulikult räägiti ka muuseumi traditsioonilistest tugisammastest, kogudest ja uurijatest: Madle Uibo (Tartu LM) ja Albert Ludwig Roine (TLM) arutlesid, kuidas kogusid järjest ebatraditsioonilisemas maailmas uurijaile paremini kättesaadavaks teha.

Suvekoolis jõuti tutvuda ka korraldajamuuseumi ja filiaalidega: muidugi värskelt valminud Haapsalu piiskopilinnusega, aga tegevus toimus ka Iloni Imedemaal ja Ants Laikmaa majamuuseumis. Kolme muuseumi kohtumine korraldati juba teist korda, ettevõtmine kinnitas linnakultuuriga tegelejate kogemusevahetuse vajalikkust. Kolme muuseumi koosseisu kuulub kolmes linnas kokku 17 filiaali. Suvekool toimus tänu Kultuuriministeeriumi muuseumide arendamise toetusele.

Loe lähemalt Tartu Linnamuuseumist, Tallinna Linnamuuseumist, Haapsalu ja Läänemaa muuseumidest.

Siinkohal jagame ka kirjanik Jan Kausi mõtisklust teemal “Pärand, mälu ja asjad: saladuse ammendamatusest”

Linnakultuur suvekool toimus Haapsalu piiskopilinnuses, Ants Laikmaa muuseumis ja Iloni imedemaal, kus kirjanik Jan Kaus mõtiskles teemal „Pärand, mälu ja asjad“. Fotod Hele Otti ja Peeter Talvar.