Olev Liivik ” Prostitutsiooni ohjeldamisest repressioonideni – pilguheit aastatesse 1939-1941″
16. jaanuar 2023

Näitus “Kõlvatu Tallinn” toob kaasa loengusarja, mis avab linlaste seksuaalsuse ajalooga seotud teemasid. Vaatamata sellele, et meid ümbritsev maailm on tänapäeval nii seksualiseeritud, on seksuaalsus ometigi paljudele tabuteemaks. 

Peamiselt Tallinnast pärit üksikjuhtumite põhjal analüüsitakse prostitutsiooni ja lõbunaiste olukorda  Eesti Vabariigi lõpuaastail ning Esimesel Nõukogude okupatsiooniaastal. Sõdadevahelises Eesti Vabariigis paiknes prostitutsioon omamoodi legaalsel hämaralal kusagil ärakeelatuse ja riikliku reguleerimise vahepeal. Erinevalt tsaariajal kehtinud tugevast võimudepoolsest reglementeerimisest sekkus vabariik lõbumajandusse oluliselt vähem. Takistati bordellide kui allilma ja varimajandusega seotud struktuuride teket, kuid võimaldati prostituutidel tegutseda omaette. Sotsiaalses plaanis nähti lõbunaisi kui suguhaiguste kandjaid riskina rahvatervisele, mistõttu allutati nad kohustuslikule pidevale tervisekontrollile. Väiksemates linnades viidi see läbi politsei ja haigla koostöös, aga suuremates linnades (sh Tallinnas) loodi prostituutide kontrollimiseks linnavalitsuse allasutusena tervishoiu valdkonnas omaette allüksus – komblusvalve. 

Olev Liivik on Tartu Ülikooli arhiivinduse kaasprofessor ja SA Eesti Mälu Instituut vanemteadur.

Loengule eelneb näituse lühitutvustus muuseumi esimesel korrusel algusega 17:30.

Hind 10€/8€.

Muuseumikaardiga tasuta! Palun registreeri oma Muuseumikaardiga külastus tasuta piletina!

Piletid leiad SIIT!

 

 

Loengusarja toetab Eesti Kultuurkapital!