Muuseumi juubeliraamat valiti 2017. aasta 25 kaunima raamatu sekka

Tallinna Linnamuuseumi juubeliraamat „Keskaegsest kaupmehemajast muuseumiks. Tallinna Linnamuuseum 80“ valiti 2017. aasta 25 kaunima raamatu sekka.

Koostaja: Pia Ehasalu
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Tallinna Linnamuuseum
Trükikoda: Printon

Konkursi 25 kauneimat Eesti raamatut žürii: Tohutu materjal, mis on suurejooneliselt, puhtalt ja kaunilt kokku seotud. Teost läbib hea rütm, oskuslik tüpograafia, õhulisus ja kompositsioonitunnetus. Ilus kaas, ilus sisu, peaaegu et täiuslik raamat.

AS Antalise eripreemia parima paberikasutuse eest

Tallinna Linnamuuseumi juubeliraamat „Keskaegsest kaupmehemajast muuseumiks. Tallinna Linnamuuseum 80“. „Keskaegsest kaupmehemajast muuseumiks. Tallinna Linnamuuseum 80“.
Muuseumile ja tema kogudele ning neile juba 50 aastat koduks olnud Vene tn 17 keskaegsele kaupmehemajale, selle ehitusloole ja elanikele pühendatud raamat koondab 25 autori valdavalt seni avaldamata käsitlusi.
Maja ajaloost rääkivas peatükis teeb kunstiajaloolane Krista Kodres Vene 17 maja ehitusloost ja arhitektuurist seni põhjalikema ülevaate. Ajaloolaste Anu Männi, Triin Kröönströmi, Lea Kõiva ja Kalmer Mäeoru arhiiviallikatel põhinevad käsitlused maja kunagistest elanikest, tuntud Tallinna kaupmeeste, raehärrade ja literaatide perekondadest toovad meile lähemale ühes majas sajandite jooksul toimunu. Hoone renoveerimisest muuseumi tarbeks teeb ülevaate muuseumi enda kunstiajaloolane Risto Paju.
Muuseumi kogude ja filiaalide ajaloost rääkivas peatükis annab arhitektuuriajaloolane Sulev Mäeväli ülevaate muuseumi asutamisloost ja asukohaotsingutest. Muuseumi peavarahoidja Lea Sillart valgustab kogude moodustamise komplitseeritud ajalugu ning selle seoseid ajastu iseloomuga; linnamuuseumi rikkalikke kogusid tutvustavad muuseumi koguhoidjad. Süvendatud käsitlemist leiavad ka kolm Tallinna Linnamuuseumi filiaali – Peeter I maja, suurtükitorn Kiek in de Kök ja Fotomuuseum raevanglas.
Raamatu kolmas, kõige mahukam osa on pühendatud muuseumi kullafondi kuuluvatele museaalidele. Teemade kaupa grupeeritud lühiartiklid tutvustavad valikut kollektsioonide varandustest. Raamat on varustatud viidete ja ingliskeelse sisukokkuvõttega.

Rikkalike värviliste illustratsioonidega, 430 lk raamat on lisaks suurematele raamatupoodidele müügil ka Tallinna Linnamuuseumis ja filiaalides, hind 40 €.

Eesti 25 kaunima raamatu konkursist lähemalt võib lugeda SIIT.