Fotomuuseumi aruteluõhtu ühtse fotokogukonna võimalikkusest

23. septembril kl 18.00 – 20.30 toimub Jaani seegi galeriis Tallinna Fotokuu 2021 satelliitprogrammi raames Fotomuuseumi aruteluõhtu ühtse fotokogukonna võimalikkusest. 

Fotomuuseumi suurprojekt “Isolatsioonidialoogid” tõi kevadel 2020 kokku Eesti fotokogukonna erinevad esindajad, kes töötasid ühise eesmärgiga jäädvutsada isolatsiooniaja tunnetust tulevastele generatsioonidele visuaalsete vestlustena. Ühtlasi jälgis fotoinimeste tegemisi kõrvalt laiaulatuslik publik üle maailma – virtuaalne elusorganismina toimiv ja kahe kuu jooksul kasvamises olnud fotokogum paelus suurt hulka inimesi kasvades 26000 esmajälgijast tänaseks ligi 60000ni. “Isolatsioonidialoogidel” oli ja on fotokogukonda ühendav pealisülesanne. Näidati, et ühise asja nimel tegutsemine on selles üldiselt nii individualistlikus sfääris võimalik. 

Fotokuu satelliitprogrammi raames tahame fotokogukonna taas kokku tuua ja viia läbi arutelu Eesti ühtse fotokogukonna võimalikkusest – kas seda üldse on vaja, miks, kas ja kuidas see aitaks kaasa visuaalkultuuri arengule üldiselt. 

Diskussioonisündmus leiab aset Jaani seegi galeriis, kus eksponeeritakse ka “Isolatsioonidialoogide” näitust ja presenteeritakse raamatut. Arutelul osalevad mitmed “Isolatsioonidialoogides” kaasa löönud fotokunstnikud ja erinevate fotokogukondade esindajad: Eesti Fotokunstnike Ühendus (FOKU) – Kulla Laas, Eesti Pressifotograafide Liit (EPFL) – Liis Treimann, Dokfoto Keskus – Toomas Järvet, Eesti loodusfotograafide esindaja Urmas Tartes, Fotografiska – Rain Tamm, MTÜ Eesti Tänavafotograafia – Airi Leon, fotoajakirja Positiiv peatoimetaja Kristel Schwede; fotokunstnikud Tanja Muravskaja ja Cloe Jancis “Isolatsioonidialoogide” projektist. 

Tutvustame ülesastujaid:

TOOMAS JÄRVET on dokumentalist, Juhan Kuusi Dokfoto Keskuse kaasasutaja ja üks kuraatoreid.

RAIN TAMM on Fotografiska Tallinn kaasasutaja. Investor ja ettevõtja, kunsti- ja eriti fotoentusiast ja -koguja.

AIRI LEON on Eesti Tänavafotograafia MTÜ asutajaliige ja juht. Tema missioon on tutvustada ja propageerida tänavafotograafia žanrit Eestis. Leoni algatusel on Eesti eri linnades regulaarselt toimunud fotojalutused ning töötubasid. 

CLOE JANCIS on Tallinnas elav ja töötav foto, video ja installatsiooni meediumides töötav kunstnik. Lõpetanud EKA foto-osakonna. Hetkel õpib vabade kunstide teaduskonnas kaasaegse kunsti magistriprogrammis. Tema loomingut iseloomustab kodune keskkond, lavastuslikkus ja performatiivsus. Enamasti kasutab modellina iseennast. Huvitudes naiste erinevaist igapäevarollidest, nende vahealadest ja rollide täitmisega kaasnevaist tunnetuslikest seisundeist nagu häbi, ärevus, ebakindlus, hirm ja ka iha, tõlgendab Jancis isiklikke ambivalentseid tundmusi, mis kaasnevad rutiinsete ümberkehastumistega.

URMAS TARTES on loodusemees, kes õpetab loodusfotograafiat Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas ja fotograafiat Eesti Maaülikoolis ning on läbi viinud hulgaliselt loodusfotograafia koolitusi ja meistriklasse. Ta on pildilugusid vaadanud ja hinnanud paljudes žüriides: Matsalu Loodusfilmide festival, Looduse Aasta Foto, Eesti Looduse fotovõistlus ja VVV fotokonkurss „Märka Mind“. 

LIIS TREIMANN on tunnustatud pressifotograaf, kes on töötanud meedias juba kakskümmend aastat, olles nii Postimehe kui praegu Äripäeva fotoreporter. Samuti on Treimann Eesti Pressifotograafide Liidu juht.

KRISTEL SCHWEDE on fotoajakirja Positiiv peatoimetaja ja väljaandja ning galerii Positiiv galerist ja kuraator, kes jälgib põnevusega nüüdiskunsti ja fotokunsti laiahaardelist maailma ning loodab, et saab fotoinimestele ajakirja ja galeriiga olla toetavaks ning inspireerivaks kaasteeliseks. 

TANJA MURAVSKAJA on kunstnik, kes kasutab oma loomingus nii üksikisikute, ühiskonna kui ka paiga psühholoogia käsitlemisel analüütilist lähenemisviisi ja psühholoogilist vaatlust. Tema teosed tegelevad identiteedi ja mälu teemadega ning samuti ühiskonna ja selle liikmete omavaheliste suhetega. Keskendudes fotograafiale, selle omadustele ja positsioonile nüüdiskunstis, loob Muravskaja installatsioone, mis arenevad vaatajat endasse haaravateks kogukeskkondadeks. Muravskaja on õppinud Eesti Kunstiakadeemias ja Westminsteri ülikoolis fotograafiat ning eelnevalt Tallinna Ülikoolis ajakirjandust. 

KULLA LAAS on kuraator, kunsti- ja haridustöötaja. Õppinud fotograafiat ja vabasid kunste EKAs ning täiendanud end Emily Carr University Art+Design’is Vancouveris, Kanadas. Vahemikus 2013–2017 oli Laas kunstnike kollektiivse platvormi Rundum algatajaliige ja üks vedajaist ning 2017 ja 2019 Tallinna Fotokuu kaasaegse kunsti biennaali publikuprogrammide juht. Hetkel töötab Laas kuraatori ja projektijuhina Eesti Fotokunstnike Ühenduse (Foku) juures ning on kunstiline juht 2021. aasta Tallinna Fotokuule. 

 

 

Moderaator on ANNIKA HAAS – Fotomuuseumi kuraator ja üks “Isolatsioonidialoogide” projekti vedajaid.

Jaani seegi galerii asukoht: Tallinn Tornimäe, Rävala puiestee 2 / Väike-Pääsukese 5 ehk Tartu maantee läbimurre

SISSEPÄÄS: Fotomuuseumi sooduspiletiga 3 EUR