Fotomuuseumi õppekomplekt “Vana aja kool” I kooliastmele

Fotomuuseumil on koostöös Tallinna Ülikooliga valminud I kooliastmele uus õppekomplekt „Vana aja kool“.

Õppekomplekt sobib hästi muuseumi külastuse eeltegevuste või järeltegevuste korraldamiseks klassiruumis.  Samuti annab see võimaluse rikastada koolitunde ka muuseumi külastamata.

Õppekomplekti sisuks on Fotomuuseumi kogusse kuuluvate fotode abil jutustada lugusid vana aja koolist. Õppekomplekti kuuluvad klassiruumis näidatav esitlus, videolõigud, töölehed ja töölehtede täitmist toetav juhendmaterjal klassiõpetajale. Koolitemaatika on jagatud kuude alagruppi: tüdrukute- ja poistekoolid, koolivorm, sõbrapildid, vaba aeg ja teater, sport, koolivaated.

Õppekomplekt annab ideid erinevateks tegevusteks, paneb lapsi kooliga seotud teemadel kaasa mõtlema, analüüsima, arutlema ning leidma seoseid enda isiklike kooliskäimise kogemustega. Esitlus ja videod seovad koolitemaatikasse ka teadmisi ja selgitusi vana aja fotograafiast. Iga tööleht on seotud konkreetsete õppeainetega ning nende täitmist toetab juhendmaterjal. Juhendis on vajaduspõhiselt kirjas õiged lahendused, viited algallikatele, lõiminguideed ning seosed põhikooli riikliku õppekavaga.


(Link: PDF dokument)