Vaata laulupeopilte Tallinna Linnamuuseumi fotokogust Vabaduse väljakul!

20. juunist 9. juulini saab Vabaduse väljakul vaadata fotonäitust “Laulupeo teekond läbi aja”. Näha saab Tallinnas toimunud üldlaulupidude rongkäikude muutumist koos aja ning linna muutustega.

Ajaloolane Jaak Juske on koos Fotomuuseumi ja Kultuuriametiga koostanud näituse laulupeost, kus on tänapäevaste fotode kõrval oluline roll ka Tallinna Linnamuuseumi fotokogul. Näitus keskendub laulupeo rongkäikule, mille taustal näeb nii linna kui ka rongkäikude muutumist ajaga.
“Fotodelt on näha, kuidas on rongkäigu teekond varasemalt kulgenud ning see annab kõneka ülevaate, kuidas on erinevad riigikorrad ja ajastud muutnud rongkäigu ilmet,” tutvustab Jaak Juske näitust delfi.ee-le.
Näitus koosneb 70 fotost, mis näitavad laulupeorongkäikusid aastatest 1869 kuni 2014. Neil võib näha ka seda kuidas ajaga on muutunud linnaruum: kohati üsna äratundtav, on see mõnes paigas ka põhjalikult ümber kujundatud.

Näituse kujundaja on Jaan Evart.