Erinev on eriline! (kool)

 

Maailmas on väga erinevaid inimesi – on pikkasid, on paksusid, on aeglaseid, on vaeseid, on prillikandjaid, on kõiksugu erinevate rahvuste esindajaid. Miks on nii, et seda, kes teistest erineb, hakatakse kergesti kiusama ja norima? Kas erinevus võib inimese teha hoopis eriliseks? Läheneme tõsisele kiusamise teemale lõbusas võtmes ja püüame mänguliste tegevuste abil märgata teistest erinevates inimestes erilisust ning positiivseid väärtusi.

 

 

Tund toetab väärtus-, sotsiaalsete ja suhtluspädevuste arendamist. Tund annab võimaluse õpetada lapsele põhiväärtusi. Läbi näitlikustamise saab õpilane teadma, et kedagi ei tohi naeruvääristada, kiusata ega narrida, vaid kuulata ja tunnustada. Laps omandab oskusi, kuidas rühmas koos teistega ülesandeid lahendada.

Muuseumitund kestab: 1 tund

* Muuseumitundi on võimalik tellida ka kooli! Huvi korral kirjutage meile: mm@linnamuuseum.ee