Looduse lootus (kool)

Muuseumitund õpetab elama loodussõbralikult.

Loodus on inimese suur sõber ja oma sõpra tahame ikka tunda ja hoida. Mida meie saame looduse heaks teha, et ta püsiks terve? Visuaalseid, ja kinesteetilisi õppimisviise kasutades omandavad lapsed teadmiseid loodushoiu, prügi sorteerimise ja energia säästmise kohta.

Tund toetab laiemalt tunnetus- ja õpioskuste kujundamist. Tunni käigus õpib laps väärtustama keskkonda ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi. Saab teadma enda ja teiste rolli elukeskkonnas ja selle kujundamisel.

Kestab: 50-60 min