Meeli haarav sõprus (kool)

Muuseumitunnis räägime inimese erinevatest meeltest ja hoiame oma meeled erksad, et sõpradega üheskoos tegutsedes erinevatele ülesannetele lahendused leida. Väiksemates rühmades liikudes peab töölehe abil viite ülesannet täitma, et aru saada erinevate meelte tähtsusest. Koos sõbraga pimesi kompides tuleb mõistatada esemete kuju ja materjali, kuulmisülesandes peab jälgima keeruka ülesande kirjeldust ja erinevaid lõhnu tundes saavad lapsed pakkuda kuidas üks hea sõprus lõhnab. Magusad jutud ja mõru meel tulevad välja igaühe maitsemeele abil. Nägemismeele ülesandes otsitakse vana maali pealt mängivaid lapsi.

 

Tund toetab väärtus-, õpi- ja suhtluspädevuste kujundamist. Laps tajub ja väärtustab oma seotust teiste inimestega, õpib rühmas õppekeskkonda organiseerima, end selgelt ja asjakohaselt väljendama, arvestades sealjuures olukordi ja mõistes suhtluspartnereid.

 

Muuseumitund kestab: 1 tund

* Muuseumitundi on võimalik tellida ka kooli! Huvi korral kirjutage meile: mm@linnamuuseum.ee