Näpud mulda! (kool)

 

Muuseumitunni vältel tegutseme muuseumi miniaias – tegeleme erinevate aiatöödega, mis vastavalt aastaajale tähelepanu vajavad, mängime aiateemalisi liikumismänge, lahendame mängulisi ülesandeid ja istutame salapärase Mimi seemne.

Muuseumitunni käigus toimub õppimine avatud õpiruumis, mis toetab lapse aktiivset osalust õppeprotsessis ja võimaldab õppimisele läheneda loomuomaselt. Erinevate tegevuste läbi kujundame lastes hoolivat suhtumist keskkonda ja loodusesse.

Toimub: mai, juuni
Kestus: 1 h

Muuseumitunni jooksul viibime ainult õues!