Asjad ja ametid (lasteaed)

asjad-ja-ametid

Miia-Milla-Manda tädi kirjutas, et tuleb talle külla. Miia-Milla-Manda teeb tädiga kohtumiseks ettevalmistusi. Ühe muuseumitunni jooksul külastatakse nii vürtspoodi, postkontorit, kellassepaäri, fotograafi ateljeed kui õmblustöökoda. Lapsed saavad tunni jooksul ennast erinevates ametites vajaminevates oskustes proovile panna. Erinevad ametid nõuavad erinevaid oskusi. Oskustest üksi jääb aga väheks – vaja on ka häid töövahendeid. Esemed on seega inimese suured abimehed. Mõtleme ka sellele, mis saab vanadest asjadest. Kas alati peab asju ära viskama? Muuseum on vanade asjade sõber. Aga ometi ei mahu kõik vanad asjad muuseumidesse. Kuidas oma asju hoida nii, et nad liiga kiiresti ei vananeks ja katki ei läheks?

Tund toetab nii tunnetus- ja õpioskuseid kui enesekohaste oskuste kujundamist. Laps tegutseb uudses olukorras täiskasvanute juhiste järgi ja sihipäraselt, harjutades keskendumist ning omandades uusi teadmisi kordamise teel. Õpib erinevaid vahendeid heaperemehelikult kasutama neid jagades ning enda järgi koristades.

Kestab: 50 min