Looduse lootus (lasteaed)

Loovtööna valmib rõõmus kajakas.

Loodus on inimese suur sõber ja oma sõpra tahame ikka tunda ja hoida. Mida meie saame looduse heaks teha, et ta püsiks terve? Visuaalseid ja kinesteetilisi õppimisviise kasutades omandavad lapsed teadmiseid loodushoiu, prügi sorteerimise ja energia säästmise kohta. Lisaks teeme üheskoos vahva loodussõbraliku meisterduse.

Tund toetab laiemalt tunnetus- ja õpioskuste kujundamist. Tunni käigus õpib laps väärtustama keskkonda ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi. Saab teadma enda ja teiste rolli elukeskkonnas ja selle kujundamisel.

 

Sobib: alates 4. eluaastast
Kestab: 50 min