Meeli haarav sõprus (lasteaed)

Selleks, et aru saada, mis ümberringi toimub, kasutab inimene viite meeleelundit – kõrvade abil kuuleb, silmade abil näeb, keele abil maitseb, nina abil haistab ja naha abil kombib. Tunnis kohtume ja tutvume viie lõbusa muuseumimeelikuga, kelle kaudu saame teada, kuidas me erinevaid meeli kasutame ning mismoodi on need kõik sõpruse juures olulised. Tunni lõpus meisterdame vikerkaare-prillid, mis muudavad sõpruse veelgi toredamaks ja päikselisemaks.

Tund toetab tunnetus- ja õpioskuste kui ka sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste omandamist. Laps õpib juhtima oma tunnetusprotsesse, tegutsema uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi, õpib tegevuste käigus oma seisukohti selgitama ja emotsioone kirjeldama.

Kestab: 50 min