Tähtedega sõbraks (lasteaed)

Meil on vahva tähetorn, kus saab ka päeval tähti vaadata ja tähtkujudega tutvust teha. Muuseumitunnis kuuleme legende tähtkujude tekke kohta ning arutame, millised on need säravad täpikesed taevas tegelikult. Iga laps saab päris oma tähtkuju välja mõelda ja sellele nime anda. Tähti on mitmesuguseid, on neid, mis säravad taevas ja neid, mis paberil. Muuseumitunnis tutvume mõlematega. Lapsed otsivad Sõprade ja Sõber looduse tuppa peitunud trükitähti. Koos teeme kindlaks, milliste tähtedega on tegu, ning lahendame ära ka sõnasaladuse.

Tund toetab mänguoskuste aga ka tunnetus- ja õpioskuste kujunemist. Laps rakendab tunnis loovalt oma kogemusi, teadmisi ja muljeid ümbritsevast maailmast ning omandab neid juurde. Laps mõtleb nii kaemuslik-kujundlikult kui ka verbaalselt, saab kuuldust aru, reageerib sellele vastavalt ning kasutab arutlevat dialoogi.

Sobib: alates 5. eluaastast
Kestab: 50 min