Võlusõnad (lasteaed)

Muuseumitunnis saavad lapsed mõtelda, kuidas olla hea sõber. Kuidas aidata sõpra hädas? Kuidas teda lohutada? Kuidas tal tuju rõõmsamaks muuta? Koos saavad lapsed aidata pahura mesilase tuju tõsta. Lisaks meisterdatakse sõpradele paberist ilusaid lillesid.

Tund toetab selliste sotsiaalsete oskuste omandamist nagu teiste inimeste tunnete mõistmine ja nendega arvestamine samas õpetab ka, kuidas teha vahet heal ja halval käitumisel.

Muuseumitund kestab: 45 min