Aasta kogukonna sõber on Kalamaja muuseum

Tallinna Linnamuuseum pälvis Kalamaja Muuseumi ettevalmistava ja kogukonda kaasava protsessiga Eesti muuseumide aastakonverentsil Valgas tiitli Aasta kogukonna sõber 2019. Muuseumi loojateks on Kalamaja Muuseumi juhataja Kristi Paatsi, kuraator Tuuli Silber, külastusjuht Laura Jamsja, Tallinna Linnamuuseumi direktor Triin Siiner, arendusjuht Reti Meema ja haldusjuht Lennart Kumm.

24. jaanuaril jagatud 2019. aasta muuseumiauhindadest läks Aasta kogukonna sõbra tiitel Tallinna Linnamuuseumile kogukonda kaasava Kalamaja Muuseumi ettevalmistamise eest. Kalamaja muuseumist kujuneb Eesti esimene omalaadne kogukonnamuuseum, mis on ideetasandist alates loodud üheskoos oma kogukonna liikmetega. Muuseum avab uksed 2020. aastal.

Eesti esimese kogukonnamuuseumi rajamine algatati juba 2018. aasta algul, kui valmistuti senise Lastemuuseumi uuendamiseks. Mõte kasvas välja teadmisest, et Tallinna Linnamuuseum avab erinäolisi tahke linna ajaloost, sealhulgas eri ajastutest. Kalamaja kirev lugu ulatub tagasi juba hiliskeskaega. Kokkuhoidev kogukond on ise huvitatud  muuseumist, mis avaks paiga minevikku nii kohalikule kui ka tutvustaks lugu laiemalt.

Muuseum korraldas ettevalmistuseks kogukonna küsitlusi, kohtumisõhtuid, praeguste ja endiste kalamajakate mälestuste, esemete ja fotode kogumist, kaasas lapsi ja noori, korraldas avalikult muuseumi visuaalse identiteedi ja logo valimise jm infoüritusi. Muuseumil hea koostöökogemus ka Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse ja ka naabruskonnas asuva Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengitega, leidmaks Kalamaja Muuseumile erivajadustega inimesi arvestav sissepääsuvõimalus.

Kogukonna sõbra auhinnale kandideerisid veel Eesti sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri muuseumi projekt Soomusrong nr 7 „Wabadus“ ja SA Eesti Meremuuseumi projekt Antarktika avastamise 200. aastapäeva tähistamiseks. Kokku tunnustati Valga raudteejaamas toimunud Eesti muuseumide aastaauhindade galal kümmet Muuseumiroti laureaati, kelle valisid välja kultuuriministeeriumi juures tegutseva muuseuminõukogu komisjonid. Iga kategooria võitjale on välja pandud kultuurkapitali auhind 1300 eurot, mille eest võib osaleda kas “The Best in Heritage” konverentsil Dubrovnikus, Euroopa muuseumifoorumi aastakonverentsil, õppereisil Euroopa aasta muuseumi tiitli võitnud muuseumisse vm erialase enesetäiendusreisil.

 

Küsimustele mis, miks kuidas ja millal vastab Kalamaja Muuseumi juhataja Kristi Paatsi:

Kalmaja kogukonnamuuseumi loomise protsess on olnud põnev ja pole veel kaugeltki lõppenud. Ka muuseumiruumide remondi ettevalmistamine on võtnud omajagu aega. Praeguseks võib välja kuulutada, et otsime kuldsete kätega ehitajat: kutsume huvilisi tutvuma riigihankega ja võimalusel kaasa lööma. Seni jätkame kohtumisi Kalamaja inimestega ja palume julgelt ühendust võtta kõigil, kel on mõni põnev või ka argine lugu, mida võiks jagada ka kohaliku kogukonnaga. Eriti oodatakse lugusid 1990. aastatest. Muuseumi on teretulnud ka mitmesugused esemelised annetused. Hetkel otsime eelkõige Kalamaja postkaste, tänavanumbreid, ukse- ja tänavasilte eri aegadest.“

Mida tehakse muuseumis enne selle avamist? Miks antakse auhind muuseumile, mida ei saa veel külastada?
Omajagu poleemikat on tekitanud tõsiasi, et Kalamaja muuseum on saanud auhinnaks muuseumiroti juba enne avamist. Sellise kummastava loo põhjuseks on tihe igapäevane töö kogukonnaga.
Kalamaja muuseum on esimene omalaadne muuseum Eestis, mis on loodud esimesest hetkest koos kogukonnaga, kellele edaspidi muuseumielamusi tahetakse pakkuda ja kelle lugu peab muuseumi jõudma.

Muuseumi rajamine algas küsitlusega Kalamaja inimeste ja sõprade seas. Küsitlusele vastas enam kui 200 inimest. Ilmnes, et soovitakse paikkonna lugu tutvustavat muuseumit, mis oleks mõnusaks kokkusaamiskohaks nii peredele ja lastele kui ka kogukonnale laiemalt. Toimunud on mitmeid mõttetalguid ja kokkusaamisi kogukonna liikmete ja huvilistega. Ühistest aruteludest kasvas välja muuseumi kontseptsioon ja püsinäituse plaan. Enamik esemeid, mis muuseumis näitamisele tulevad, on  annetanud inimesed ise. Lisaks täiskasvanutele on kaasatud ka kogukonna lapsi, kes kirjutasid ja joonistasid Kalamajast. Toimunud on kümneid intervjuusid Kalamajas elavate inimestega, kes on andnud lugude näol sisendi muuseumi loomiseks. Eriti oluline on see mitmekesise Kalamaja ajaloo ja eluolu kajastamiseks. Muuseumiroti komisjon hindas muuseumi ettevalmistamisel tehtud tööd kogukonnaga, mis jätkub ka edaspidi.

Kalamaja muuseum on veel suletud, aga näitusi juba näeb?
Muuseum saab luua näitusi, ehkki hoone on veel remondis. Selleks oleme laiendanud oma tegevust linnaruumi. 2019. aastal ilmestas vanalinna ja Kalamaja ühendavat Balti jaama jalakäijate tunnelit laste loodud Kalamaja teemaline näitus, mille originaaltööd olid eksponeeritud Kalamaja raamatukogus. Nüüdseks on laste looming kolinud Balti jaama turule. Sügisel sai Kalamaja tänavatel tutvuda välinäitusega kehvades elutingimustes elanud piirkonna inimestest läbi Hans Soosaare fotosilma. 2020.a. juunis avasime tänavatel aga muuseumiloomise käigus läbiviidud intervjuudel põhineva uue välinäituse, mida ilmestavad vanad fotod inimeste isiklikest perealbumitest.


Miks Kalamaja muuseum, mitte Lastemuuseum?

Nüüdse Kalamaja muuseumi ehk endise Lastemuuseumi maja ehitati 1934. aastal. See oli viimastel aastatel halvas seisus ja vajas hädasti remonti. Keldrisse paigutatud lastemuuseumi kogud olid kehvas olukorras ja mitmeid kordi veelekete tõttu kahjustada saanud. Seoses sellega saigi tehtud otsus, et maja tuleb remontida täielikult ja luua uus muuseum, mis jätkaks Tallinna Linnamuuseumi pikkaegset eeslinnade uurimise projekti. Kogukonna soovil säilib Kalamaja muuseumis suur lastele mõeldud osa, kus näeb mänguasju ja teisele korrusele tuleb suur käed-külge mänguala. Kalamaja muuseumile jääb kindlasti alles ka tugev lastefookus koos muinasjutu-, mägu- ja meisterdushommikutega. Lastemuuseumi kogude esemeid näeb aga edaspidi kõikidel Tallinna Linnamuuseumi näitustel.

Täname meie Kalamaja kogukonda ja kõiki partnereid!

Vaata muuseumi tegemisi lähemalt ja võta ühendust:
www.linnamuuseum.ee/kalamaja/

Tel 53099772, Kalamaja Muuseumi juhataja Kristi Paatsi.

Kalamaja muuseumi loomise protsessist loe edaspidi Tallinna Linnamuuseumi blogist SIIT

Skulptor Tiiu Kirsipuu pisikese Muuseumiroti kuju on jõudnud juba Kalamaja muuseumi, muuseumi avamine jääb 2020. aastasse. Fotod Kristi Paatsi, Meeli Küttim.