Muuseumitunnid

JALUTUSKÄIK TORNIS

Räägime Tallinna eelloost, linna kindlustamisest, kuritööst ja karistustest, linna laastanud sõdadest, taudidest ja näljahädadest. Tutvume ka relvadega, mida Tallinna kaitsmisel kasutati ja saame teada, kuidas laeti vana suurtükki. Lapsed saavad ise järgi proovida, kumb on raskem, kas 300-aastased rootsi ja vene musketid või tänapäeva sõduri kuulivest. Tunni lõpetab otsimismäng tornis või viktoriin.

VANUS: I, II ja III kooliaste/gümnaasium

KESTUS: u 1 h, koos otsimismänguga 1 h 30 min

HIND: 3 € õpilane, koos otsimismänguga 3,5€

KURITÖÖ JA KARISTUS VANAS TALLINNAS

Muuseumitund tutvustab kohtumõistmise ja karistamise põhimõtteid vanas Tallinnas, kus kehtis Lüübeki õigus. Arutleme omaaegsete karistamisviiside üle muuseumi karistusvahendite ekspositsiooni näitel. Räägime süü ja lunastuse tähendusest keskaegse inimese maailmapildis. Saame teada, milline oli timuka roll ja kus asusid Tallinna tähtsamad vangitornid.

Tunni lõpetab valikvastustega viktoriin.

VANUS: põhikool/gümnaasium

KESTUS: u 1 h

HIND: 3 € õpilane

RELVAD LÄBI AEGADE

Tutvume Kiek in de Köki suurtükitornis Linnamuuseumi unikaalse relvakoguga, kus leidub relvi 14.–20. sajandini. Uurime relvi, mida Tallinna kaitsmisel kasutati, saame teada, kuidas laeti vana suurtükki. Räägime Mustpeade vennaskonna rollist Tallinna kaitsmisel, proovime selga rõngassärki ja rüütli kiivrit.

VANUS: põhikool, gümnaasium

KESTUS: u 1 h 15 min

HIND: 3 € õpilane

LIIVI SÕDA 1558-1583

Tunnis räägime Kiek in de Köki olulisest rollist Tallinna kaitsel ning Mustpeade vennaskonna tegevusest Liivi sõja lahingutes. Tunni lõpus proovivad lapsed turviseid, kiivreid ja rõngassärke ning peavad maha väikese võitluse. Vanemad õpilased saavad asetada otsimismängus leitud sündmusekaardid ajajoonele ning avastada arutelus nendevahelised seosed.Tunni lõpetab meeskondlik viktoriin, mis aitab kinnistada omandatud teadmisi.

VANUS: põhikool, gümnaasium

KESTUS: u 1 h 15 min

HIND: 3 € õpilane

KODANIKUD- ÕHUHÄIRE!

Räägime kodanlikust ja nõukogudeaegsest tsiviilkaitsest, vaatame bastionikäikude vanas varjendis tsiviilkaitseteemalisi filme, lähemalt vaadata ja ka selga proovida saab vabariigi- ja nõukogudeaegseid gaasimaske ja kaitseülikondi. Gümnaasiumiõpilastele valgustame ka külma sõja tagamaid ning propaganda rolli selles.

VANUS: põhikooli lõpuklassid ja gümnaasium

KESTUS: u 1 h

HIND: 3,5 € õpilane

KINDEL LINN JA VARJUPAIK

Linnakindlustuste ehitamise erinevaid etappe vaadeldes tekitame seoseid relvastuse arengulooga. Keskaegsete linnamüüritornide ja väravakomplekside vertikaalkaitse vahetavad välja horisontaalkaitse süsteemid bastionide näol. Olles läbinud varasema arengu suurtükitornis, saame bastionikäikudesse sisenedes tutvuda ka tingimustega, milles põhjasõjaaegne Rootsi garnisoni sõdur oma tööd pidi tegema.

VANUS: põhikooli lõpuklassid ja gümnaasium

KESTUS: u 2 h

HIND: 3,5 € õpilane

KATKUTOHTRI MASK JA APTEEKRI AARDEKIRST

Õpilased saavad teada, kuidas mõjutasid kesk-ja varauusaegse linnakodaniku elu ja mõttemaailma suured epideemiad ja millest need tingitud olid. Räägime sellest, kuidas apteekrid ja arstid haiguste vastu rohtu leidsid ning millised ametimehed veel abi osutasid tervise taastamisel.Meeskondliku otsimismängu käigus avastame, millistest ravimtaimedest rohtu segati ning miks meie muuseumis seisev katkutohter nii tontlikku maski kannab.

Lõpuks saab igaüks endalegi meisterdada katkutohtri ravimikotikese.

Tunnis on lõimitud ajaloo ja inimeseõpetuse ainekava.

VANUS: I, II ja III kooliaste/gümnaasium

KESTUS: u 1 h, koos otsimismänguga 1 h 30 min

HIND: 3,5 € õpilane