10. nov. ARHEOLOOGIASÜGIS:
Ain Mäesalu loeng relvastusest ja sõjandusest
keskaega käsitlevates filmides

Neljapäeval, 10. novembril kell 18.00 toimub Neitsitorni lektooriumis Ain Mäesalu loeng „Relvastus ja sõjandus keskaega käsitlevates mängufilmides”, peamiselt „Apteeker Melchiori“ näitel.
Mängufilm võib mõjutada ettekujutust ajaloosündmustest enam kui miski muu. Ilmekaks näiteks on Vene mängufilm „Aleksander Nevski“ (1938), mis avaldab ikka veel olulist mõju nii Jäälahingu uurimisele kui ka Venemaa välispoliitikale. Melchiori-filmides vilksatavad siin-seal relvad ja kaitsevarustus, mis võimaldavad arutleda nende sobivust 15. sajandi algupoolde. Ühtlasi antakse ülevaade selleaegsete tallinlaste relvastusest ja demonstreeritakse üht Euroopa vanemate käsitulirelvade hulka kuuluvat Otepää püssi. Lisaks on vaatluse all üks saladuslik esemeliik – pistoda-vasar, mis võis kasutusel olla Tallinna komtuuri võimusauana.
Ain Mäesalu on arheoloog, kes uurinud peamiselt sõjarelvastuse ja kaitsevarustusega seonduvaid leide. Oma ettekandes analüüsib ta just seda osa „Apteeker Melchiori“ filmides, kuid toob näiteid ka teistest keskaega käsitlevatest linateostest.
Pääse (6/5 eurot) Fientast või registreeru loengule siin.

Stseen mängufilmist “Apteeker Melchior” (Foto Robert Lang).