ARHEOLOOGIASÜGIS 2022:
retked keskaega, loengud, näitus ja mängukonkurss

Tallinna Linnamuuseumi üritustesari “ARHEOLOOGIASÜGIS” toimus 2022 aastal juba seitsmendat korda.
Sari annab ülevaate uuematest väljakaevamistest ja leidudest, pakub mõtlemisainest Tallinna ajaloost

2022 aasta läbivaks teemaks olid filmid apteeker Melchiorist. Koos „Apteeker Melchiori“ filmimeeskonnaga sündis filmikunsti ja teadust siduv publikuprogramm „Apteeker Melchiori radadel“.

Arheoloogiasügise raames sündis näitus “Kuidas valmisid filmid apteeker Melchiorist”.
Toimusid ekskursioonid ja muuseumitunnid apteeker Melchiori teemadel.
Toimusid loengud ravimisest, apteegivahenditest, osteoloogiast ehk luuteadusest ja keskaegsest vägivallast ning relvastusest.
Viidi läbi ka gümnaasiumiõpilastele mõeldud konkurss, kus noortel tuli välja mõelda keskaegse seikluse stsenaarium.

NÄITUS “Kuidas valmisid filmid apteeker Melchiorist”

Näitus tõi vaatajateni fotod kõigi kolme “Apteeker Melchiori” filmi võtetelt. Lisaks fotodele võis näha filmis kasutatud kostüüme ning teemakohaseid museaale Tallinna Linnamuuseumi kogudest. 

Loe näitusest lähemalt

EKSKURSIOONID “Apteeker Melchiori filmi radadel”

Kahetunnised ekskursioonid tutvustasid vanalinna otsekui läbi apteeker Melchiori silmade. Kas 15. sajandi Tallinna saab üldse tõepärasena kujutada? Kui palju on 15. sajandi linnast säilinud? Uuriti ka Tallinna Linnamuuseumis olevaid 15. sajandi arheoloogilisi leide.

AUHINNAMÄNG KOOLINOORTELE “Retk läbi keskaegse Tallinna”

Viisime läbi konkursi gümnaasiumiõpilastele, kus kutsusime noori jutustama keskaegset lugu filmikeeles. Konkursi peaauhinnaks oli reis Londonisse Harry Potteri filmistuudiosse.
Konkursi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

ARHEOLOOGIASÜGIS 2022 LOENGUD

Arheoloogiateemaline üritustesari tõi ajaloolased ja arheoloogid rääkima põnevatel teemadel:

12. mai
Riina Rammo: „ Arheoloogi pilguga rõivastusest keskaegsetes Liivimaa linnades“.

Milliseid rõivaid kandsid keskaegse Tallinna elanikud? Loeng tutvustab arheoloogilisi rõivajäänuseid, mis on leitud Eestimaa linnade keskaegsetest prügiladestustest. Säilinud tekstiilikatked annavad aimu kasutatud kangastest ja kõnekatest detailidest – siidniidiga õmblused, nööbid ja nöörkinnised. Koos kirjalike ülestähenduste ja säilinud kujutistega toovad need leiud mineviku inimese tänapäevale lähemale.
Riina Rammo on Tartu Ülikooli arheoloogia kaasprofessor, kelle uurimisvaldkonnaks on arheoloogiline tekstiil.

22. september
Martin Malve: „Vägivald, meditsiin ja Oleviste kirik apteeker Melchiori valguses“.

Martin Malve on ligi 15 aastat tegelenud inimluude uurimisega ning kümme viimast aastat ka aktiivselt arheoloogiliste välitöödega. Oma ettekandes näitab ta, mida põnevat võime inimluude põhjal öelda mineviku inimeste kohta ja kuidas surnuid „rääkima“ panna. Kas pea maha löömine jätab luudele jälgi? Loengus võib ka kuulda, millised näevad välja leeprahaige luud, mis juhtub pliimürgistuse korral jalaluudega ja kui hull oli keskaegne koljuoperatsioon. Ettekandes toob Martin Malve võrdlevaid näiteid „Apteeker Melchiori“ raamatust ja filmist.

6. oktoober
Monika Reppo: „Ravi iga tõve vastu: klaasist apteegipurgid ja -pudelid“.

Monika Reppo on arheoloogilise klaasi uurija. Oma ettekandes tutvustab ta, millised ravianumad Tallinna alal keskajal levisid ja kas film on sellega kooskõlas.

10. november
Ain Mäesalu: „Relvastus ja sõjandus keskaega käsitlevates mängufilmides”

Mängufilm võib mõjutada ettekujutust ajaloosündmustest enam kui miski muu. Ilmekaks näiteks on Vene mängufilm „Aleksander Nevski“ (1938), mis avaldab ikka veel olulist mõju nii Jäälahingu uurimisele kui ka Venemaa välispoliitikale. Melchiori filmides vilksatavad siin-seal relvad ja kaitsevarustus, mis võimaldavad arutleda nende sobivust 15. sajandi algupoolde. Loengus anti ülevaade selleaegsete tallinlaste relvastusest ja demonstreeriti üht Euroopa vanemate käsitulirelvade hulka kuuluvat Otepää püssi. Lisaks oli vaatluse all üks saladuslik esemeliik – pistoda-vasar, mis võis kasutusel olla Tallinna komtuuri võimusauana.

Ain Mäesalu on arheoloog, kes uurinud peamiselt sõjarelvastuse ja kaitsevarustusega seonduvaid leide. Oma ettekandes analüüsis ta just seda osa „Apteeker Melchiori“ filmist, ja tõi näiteid ka teistest keskaega käsitlevatest filmidest.

 

ARHEOLOOGIASÜGISE sarjas varem toimunud

ARHEOLOOGIASÜGIS 2021 käsitles Tallinna linna eellugu

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis oli avatud näitus “Tallinna eellugu”. Milline oli eluolu enne Tallinna tekkimist? Milliseid esemeid kasutati? Milline võis välja näha Proosa sõjamees?
Toimusid loengud muinasaegsest sõjapidamisest, viikingite idateest ja skandinaavialikust ornamentikast arheoloogilistel leidudel!

ARHEOLOOGIASÜGIS 2020 uuris loomade rolli keskaja inimeste elus

Mida keskaja tallinnlane sõi? Muistse eestlase mütoloogilised loomad, hobuse tähtsus keskaja inimese elus.

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis avati näitus “Linnaloom. Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos”, mis viis vaataja keskaegsele linnatänavale, kus näeb koduloomade elukäiku seasulust peolauani. Torni keldrikorrusel avati metsikute ja taltsutamata loomade maailm.