Kunstitöötuba ja ajalootund veebis kõigile: Kiek in de Köki katkutohter ulatab abikäe!

Et keerulisest karantiiniajast väljuda hingelt ja vaimult tervena, selleks oleme leiutanud mitmesuguseid kunstitundi ja huvitegevuseks käepäraseid ja kõigile sobivaid tehnikaid.

Meie kunstiõpetusele ja erinevatele meisterdamistehnikatele pühendatud videokanalisse lisandub aegamööda lühivideoid, mis teevad kitsa karantiinielu põnevamaks ja loovamaks.

 

Katkutohtri abikätt muuseumitunnina saab koolidesse tellida ka distantsõppe perioodil veebipõhiselt.

Lõimitud on ajalugu, kunst, inimeseõpetus ja loodusõpetus.

Sobib II ja III kooliastmele.

Tellimiseks kirjutage

 

 

 

Katkutohtri viktoriin