Uued muuseumitunnid näitusel ”Linnaloom. Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos”

Uued muusemitunnid näitusel “Linnaloom: Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos” räägivad loomade ja inimeste ühisest ajaloost

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi uuel näitusel ”Linnaloom. Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos” avaneb esmakordselt võimalus lõimida ajalooga kunsti, kirjanduse ja loodusainete ainekavasid.

Tallinna Linnamuuseum oma seitsme filiaaliga on pühendunud linnakultuuri ajaloo tutvustamisele kaubanduse, sõjanduse, arheoloogia ja argielu rakursist. Ühtki neist elutähtsaist valdkondadest poleks saadud arendada ilma loomadeta. Hobused, lehmad, kitsed ja lambad, haned ja kanad on elu alustalad olnud siinkandis juba rohkem kui tuhatkond aastat.

II JA III KOOLIASTMELE JA GÜMNAASIUMILE

Luu-uurijad ja muu uurijad

Muuseumitund “Luu-uurijad ja muu uurijad” on mõeldud ajaloo allikate tutvustamiseks ning sestap sobib eriti hästi 5. klassile ajalookursuse sissejuhatuseks. Esmalt avastame salapärased maa-alused käigud, kus saab kehastuda arheoloogiks. Seejärel uurime, kuidas ja millest leitud esemed kõnelevad. Tutvume ka ajaloolaste ametitega: arheoloogi, arhivaari ja konservaatori rolliga. Linnalooma näitusel meeskondlikku otsimismängu mängides selguvad asjaolud, kuidas leidudest ja luudest sünnib lugu. Aja lugu.

Lõimitud on loodusõpetus, ajalugu, eesti keel ja kirjandus.
Sobib  II ja III kooliastmele

 

LASTEAIALE JA
I KOOLIASTMELE

Lehmast loheni.

Saame teada, kuidas nägi Tallinn välja 500 aastat tagasi, kui siin jooksid ringi sead, lehmad aeti hommikul linnast välja karjamaale ja autode asemel olid hobused.

Millised loomad on läbi aegade olnud linnaelanike nuhtluseks?

Mõistatame loomateemalisi vanasõnu, vaatame millised loomad on olulist rolli mänginud piiblilugudes ja milliseid müstilisi loomi peale lohede veel arvati olemas olevat.

Tunni lõpetame käelise tegevusega – lasteaialapsed saavad värvida-meisterdada kolme lõviga lipu ja koolilapsed kujundada omale vapi või meisterdada maske.

Lõimitud on kunst, ajalugu ja loodusõpetus.
Sobib lasteaiale ja I kooliastmele.

 

Rohkem infot Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi haridustöö kohta leiab SIIT

Muuseumitunni broneerimiseks kirjutage palun