Õuesõpe vanalinnas: põnevad ja harivad orienteerumismängud keskaja linnaelust

Võistkondlik orienteerumismäng „Tallinna legendid ja tõsielu” on mõeldud põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele, kuid sobib ka täiskasvanuile meelelahutuseks ning ajalooteadmiste värskendamiseks.

Mäng algab Kiek in de Köki juurest

Orienteerumismängus tutvutakse ajalooliste paikade ja hoonetega Toompeal ja all-linnas. Kõrvuti vanalinnas kaardi järgi orienteerumisega tuleb mängu jooksul vastata erinevatele küsimustele või lahendada kergemaid ülesandeid nii ajaloofaktide kui ka põnevate legendide kohta.

Sobib hästi 7. klassidele keskaja linnaelu teema kokkuvõtteks.

Võistkonnad alustavad ja lõpetavad mängu Kiek in de Köki suurtükitornis.

 

 

Broneerimine ja info: