TAAS AVATUD!
Suurtükitorn Kiek in de Kök tutvustab Tallinna kaitsmise ajalugu

21. juunist on külastajaile taas avatud Tallinna tuntumaid maamärke ja linna kõrgeim kaitsetorn – meie ajaloo esimene suurtükitorn Kiek in de Kök.

Pärast ligi aasta kestnud uuendusi on avatud torni uus püsiekspositsioon, mis kõneleb linna kuulsusrikkast kaitseajaloost. Väljapanek kannab nime “Kaitstud linn, kindel kants” ja Mustpeade vennaskonna ajaloost kõneleva osa tunnuseks on nende moto: “Võit või surm”.

Tallinn on ainuke Eesti linn, mida vaenuväed ajaloos jõuga ei vallutanud ega purustanud. Ekspositsioon näitab, kuidas hansakaubandusega jõukaks saanud linn panustas kaitserajatistesse, linnamüüri ja tornidesse ning ajakohastas kindlustusi, kui külmrelvade asemel said otsustavaks tulirelvad ja suurtükid. Linnamüüri ümber rajati massiivsed maakindlustused ehk bastionaalvöönd.

Näitusel saab täpsemalt uurida, kuidas hoidis linn oma kodanike kaitsevalmidust, kuidas varustati end relvadega ja kuidas suudeti vastu panna moskoviitide vallutuskatsetele, kui nood linna piirasid ja pommitasid.

Uuel püsinäitusel on väljas ka kunstiteosed, mis kujutavad linna kuulsaid kindlusrajatisi, mis aja jooksul muudeti haljasaladeks ja parkideks ning linlaste kodudeks. Suurtükitorni üks olulisemaid ja väärtuslikumaid eksponaate on Mustpeade epitaaf – vennaskonna mälestuspilt Tallinna kaitsel langenud vendadele. Teos on ühtlasi vanim säilinud Tallinna kujutis ja pildi sisse minekut esitlev filmilõik annab sellele uue mõõtme.

Uues ekspositsioonis on hinnalised museaalid kaitstud uudsete elektrivabade kliimavitriinidega, mis säilitavad sobivat kliimat säästlikult ja hoiavad linna pärandit turvaliselt ka järgmisele põlvedele.

Kiek in de Köki kõrgematel korrustel valitsevad vaated! Torni nimi – kiika kööki – tähendas algselt seda, et tornivahtidel oli kõrgelt ülevaade vaenlase asukohtadest. Oli selgelt näha, mida vaenuväed oma “köögis” valmistavad ja mida pakutakse linnarahvale. Kõrgelt saab hea ülevaate vanalinnast ja läbi pikksilma saab püüda ka üksikasju.

Kiek in de Köki kahel alumisel korrusel avaneb väljapanek Mustpeade vennaskonnast Tallinna ajaloos. Tegemist oli kaupmeestesellidega, kes olid ühelt poolt linna seltsielu vedajad, aga teisalt panustasid jõuliselt linna kaitsetegevusse. Nad võitlesid vaenlaste vastu lahinguväljal, aga olid ka linna tuletõrje eestvedajad.

 

Vaata pilte kaitsetorni avamiselt. Fotode autor: Vahur Lõhmus