Toeta Sinilillekampaaniat Tallinna tasuta muuseumipühapäeval Kiek in de köki kindlustustemuuseumis kell 12-14

Aprill on veteranikuu! Sel Tallinna muuseumipühapäeval saab kell 12-14 anda Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis oma panuse sinilillekampaaniasse.

Alates 2014. aastast korraldav Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing koostöös Naiskodukaitsega igal kevadel aprillis Sinilille kampaania, mis kutsub üles kandma Sinilille rinnamärki kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ning nende lähedaste tunnustuseks.

2024. aasta kevadel kogutakse raha, et toetada veterane ja nende lähedasi ning tervishoiuvaldkonda laiemalt. Sinilillesümboolika müügist saadava tulu abil aidatakse kaasa Põlva Haigla uudse taastusravilinnaku rajamisele, luuakse koostöös Eesti Discgolfi Liiduga esimene puuetega inimestele ligipääsetav discgolfi rada ning soetatakse spordi- ja taastusvahendeid Otepää Tervisekeskusele.

2023. aasta annetustest toetati veterane ja nende lähedasi ning tervishoiuvaldkonda laiemalt. Sinilille sümboolika müügist saadud tulu aitas koostöös Pärnu Lahe Rotary Klubiga luua Pärnu randa ujumisvõimaluse ka puuetega inimestele, soetada Hiiumaa Haiglale vajaliku videokolonoskoobi ning koostöös Paralümpiakomiteega loodi Kiviõli Seikluskeskusesse para-suusatamise võimalus.

Iga Sinilillemärk, mille on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti, on unikaalne käsitöö. Kõikjal Eestis aitavad Sinilillesõnumit ja -märke levitada ning annetusi koguda Naiskodukaitse vabatahtlikud.

Sinilille rinnamärgiga toetad Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingut, abistamaks nii veterane kui teisi Eesti inimesi.