ÕPETAJALE: veebitunnid lasteaia- ja kooligruppidele

Lastemuuseum pakub mitmeid muuseumitunde veebi vahendusel. Valikus on tunde nii lasteaiarühmadele kui ka algklassidele eri teemadel.

 

Meeli haarav sõprus

Selleks, et mõista ja tajuda ümbrust, kasutame igapäevaselt oma meeli. Muuseumitunnis saame oma nahal kogeda kuidas meeled töötavad ja meid abistavad. Paneme oma meeled proovile läbi lihtsate katsete ja saame mängeldes teada kuidas meeled on omavahel seotud ja teineteist oma töös toetavad.

SIHTGRUPP: lasteaed al 4. eluaastast, I kooliaste 1.–3. kl; eesti ja vene keeles
EESMÄRK: õppida lihtsate katsete abil ja läbi oma kehatunnetuse meeli tundma
MÄRKSÕNAD: nägemis-, haistmis-, kuulmis-, kompimis-, maitsmismeel, mäng
LÕIMING: inimeseõpetus

 

 

Looduse lootus

Loodus on inimese suur sõber ja oma sõpra tahame ikka hoida. Mida meie saame teha, et looduskeskkond püsiks terve? Muuseumitunnis mõistame, et me kõik oleme osake loodusest ja vajame oma eluks puhast elukeskkonda. Õpime jäätmete sorteerimist ja uurime, mida tähendab pakendiringlus. Läbi tegevuste hakkame astuma loodussõbralikke rohelisi samme.

SIHTGRUPP: lasteaed al 4. eluaastast, I kooliaste 1. kl; eesti ja vene keeles
EESMÄRK: mõista ja oskus rakendada loodussäästlikku käitumist
MÄRKSÕNAD: keskkonnahoid, jäätmete sorteerimine, roheline eluviis
LÕIMING: loodusõpetus

 

 

Veebitunni hind 30 € grupp (grupi suurus pole oluline)
BRONEERIMINE:  või 601 7057; linnamuuseum.ee/miiamilla

Muuseumitunde saab läbi viia Zoomi või Google Meati või Teamsi keskkonnas eesti või vene keeles.

Tundi saab broneerida !