Arheoloogia

Tallinna Linnamuuseumi arheoloogiakogusse kuulub üle 26 000 museaali.

Kogu koosneb mõtteliselt kahest osast: vanem arheoloogia ning kesk- ja uusaegne linnaarheoloogia.
Vanimad esemed kogus pärinevad kiviajast, nagu kivikirved, nooleots ja kivitalb. Üheks unikaalseimaks muinasajast (pronksiajast) pärit leiuks on Järvekülast leitud pronkskirves, mis on üks rikkalikumalt ornamenteeritud pronkskirveid Eestis. Vanema osa suurima kollektsiooni moodustavad Proosa kalmete ja asulakoha leiud. Kogusse kuuluvad veel Lehmja asula leiud ning arvukalt juhuleide Tallinnast ja selle ümbrusest.

Kogu uuemasse osasse kuuluvad esemed on leitud peamiselt erinevate päästekaevamiste käigus Tallinnast ning peegeldavad elu linna rajamise algusest tänapäevani. Suure osa kogust moodustavad Pirita kloostri arheoloogiline materjal ning dominiiklaste kloostri uuringute käigus leitud esemed, mis annavad hea ettekujutuse kloostrielust. Suured kollektsioonid on ka Harju ja Kohtu tänavate kaevamistelt saadud leiud. Tallinna Linnamuuseumi kogus on ka Toompea 1950aastatel toimund probleemkaevamiste leiud.

Koguhoidja
Küllike Tint

610 4177

< tagasi