Põhikool ja gümnaasium

Muuseumitundides saavad erinevas vanuses õpilased uusi teadmisi Tallinna ajaloo erinevate perioodide kohta ja teada, mis on muuseumikogudes. Foto: Kadi Kindma.

Foto: Kadi Kindma.

Pakume põhikooli ja gümnaasiumi astme õpilastele huvitavaid ja sisukaid muuseumitunde.

Õpilased kuulevad ajaloost ja näevad, mida hoitakse muuseumikogudes.

Julgustame õpetajaid muuseumipedagoogidega ühendust võtma, et kokku leppida tunni täpsem teema ja rõhuasetus.

Muuseumitundides saavad  õpilased uusi teadmisi Tallinna ajaloo erinevate perioodide kohta.

 

Orienteerumismäng “Tallinna väikesed mõistatused”

Orienteerumismängus avastavad õpilased kaardi abil Tallinna vanalinna

Orienteerumismängus avastavad õpilased kaardi abil Tallinna vanalinna

Kes valvab linnamuuseumi maja ja mitut linnamüüri torni näeb Taani Kuninga aiast?
Kaasahaarav otsimismäng Tallinna vanalinnas, kus saadakse selgeks olulised hooned ja tuntud paigad. Tähelepanu juhitakse ka detailidele, mida iseseisvalt vanalinnas liikudes ei pruugi märgatagi.

Muuseumitund algab linnamuuseumis, kus linna maketil saab teada tähtsamad kohad ning orienteerumismängu marsruudi. Seejärel orienteeruvad õpilased kuni tund aega kaardi abil iseseisvalt vanalinnas ning lõpuks kogunetakse taas muuseumi õigeid vastuseid kontrollima ja kosutust saama.

NB! Orienteerumismängu saab tellida aprillist oktoobrini.

SOBIB: põhikool (eelkõige 4.–8. klass)
KESTAB: umbes 1,5 tundi
HIND: 4 € õpilase kohta
TELLIMINE: haridus@linnamuuseum.ee, 5919 0980

Keskaegse maja lood

Muuseumitunnis joonistame keskaegse maja

Keskaegse maja joonistamine

Milline näeb välja keskaegne maja ja mis on selle sees? Uurime, milline on keskaegse kodu erinevus tänapäeva kodudega?

Muuseumitund toimub mängude ja aktiivse tegevusena. Tunni lõpuks saab iga laps meisterdada lõbusa keskaegse maja, mille saab endale kaela riputada. Tund sobib hästi muuseumi esmakülastuseks.
NB! Tund sobib ka keelekümblusklassidele!

SOBIB: lapsed alates 5. eluaastast, põhikool kuni 5. klassini
KESTAB: 45 minutit – 1 tund
HIND: 4 € osaleja kohta
TELLIMINE: haridus@linnamuuseum.ee, 5919 0980

Keskaegne linnaelu

Mis tunne on keskaegses koolis kasutatud vahatahvlile kirjutada?

Mis tunne on keskaegses koolis kasutatud vahatahvlile kirjutada?

Rännutame muuseumitunnis õpilased ajas 600 aastat tagasi ammutama teadmisi keskaja linnade olustikust ning argielust.

Teadmisi saab toonase olme, linnade valitsemise, tsunftide ja gildide ning käsitöö ja kaubanduse kohta.

Õpilased saavad näha, mida kanti keskajal seljas, lahendada vahatahvlitel viktoriini ja proovile panna kõik oma meeled. Soovi korral võib õpetaja täpsustada, kas soovib suuremat fookust kaubandusele või käsitööle.

SOBIB: põhikool (alates 7. klass), gümnaasium
KESTAB: 90 minutit
HIND: 4 € õpilase kohta
TELLIMINE: haridus@linnamuuseum.ee, 5919 0980

100 aastat argipäeva

Argised esemed näituse tegevustoas

Argised asjad ja mängud näituse tegevustoas

Argielus oli ja on igapäevaseid asju, millega oleme nii harjunud, et enam neid ei märka.

Muuseumitunnis saame teada, mis muutis argielu mugavamaks ja millised tähtsad sündmused, avastused ja leiutised mõjutasid igapäevaelu kulgemist viimase 100 aasta jooksul. Avastame armastatud Langebrauni portselani mustreid ja uurime, miks see inimestele nii tähtis on. Tunni lõpus mõtleme, mis on tänapäeval tähtsad ja olulised argiesemed, mis võiksid näituse vitriinis tähistada 2018. aastat.

Muuseumitund kuulub linnamuuseumi aastanäituse “100 aastat argipäeva” juurde.

SOBIB: põhikool, gümnaasium
KESTAB: kuni 90 minutit
HIND: 4 € õpilase kohta
TELLIMINE: haridus@linnamuuseum.ee, 5919 0980

Kuidas tunned aega?

Taskukell Tallinna Linnamuuseumi kultuuriloolises kogus

Taskukell Tallinna Linnamuuseumi kultuuriloolises kogus

Muuseumitunnis tutvustatakse õpilastele keskaega ja sellega seotud igapäevaelu. Lapsed saavad teada, kuidas mõõta aja möödumist ilma mehaanilise kellata, ning milline on erinevus maa- ja linnaelu sotsiaalsete rütmide vahel. Aja tajumist proovitakse oma keha rütmide abil, arutletakse ajateemaliste kõnekäändude üle. Tunni lõpus valmistatakse Tallinna vanima avaliku ajanäitaja – Pühavaimu kella – kaasaskantav variant.

SOBIB: lapsed alates 5. eluaastast
KESTAB: 45 minutit – 1 tund
HIND: 4 € osaleja kohta
TELLIMINE: haridus@linnamuuseum.ee5919 0980

Pioneeride koondus 1980

Ajarännak "Pioneeride koondus 1980"

Ajarännak “Pioneeride koondus 1980”

Elamuslikus tunnis rakendame ajarännaku meetodit ja viime õpilased pioneerikoondusele aastal 1980.

Tunni sissejuhatuses iseloomustame vaatlusalust ajastut, seejärel läheme ajas tagasi ja astume punanurka. Pioneeri pühaliku tõotuse andmise järel toimuvad rühmatööd ning ajas tagasi tulnuna arutleme toimunu ja kogetu üle ning tehakse kokkuvõte ajastust.

SOBIB: põhikool, gümnaasium
KESTAB: kuni 90 minutit
HIND: 4 € õpilase kohta
TELLIMINE: haridus@linnamuuseum.ee, 615 5184

 

Eesti muinasaeg: tutulus, tuluskivi ja Tallinn

Muuseumitunnis näevad õpilasi erinevaid muinasaja esemeid

Muuseumitunnis näevad õpilasi erinevaid muinasaja esemeid

Muuseumitund annab ülevaate kogu Eesti muinasajast, sidudes selle maailma ning Tallinna ajalooga.

Õpilased tutvuvad lähemalt arheoloogiateadusega ning kuulevad Eesti uusimatest ja põnevaimatest uurimistulemustest. Räägime lähemalt muinasaja eluolust, aga ka näiteks matmiskombestikust ning selle kaudu kunagise inimese maailmapildist ja uskumustest. Tunni lõpus tõlgendavad õpilased praktilises ülesandes väljakaevatut arheoloogi kombel. Tund sobib põhikooli lõpu- ja gümnaasiumiklassidele.

SOBIB: põhikool, gümnaasium
KESTAB: umbes 1 tund
HIND: 4 € osaleja kohta
TELLIMINE: haridus@linnamuuseum.ee, 5919 0980

 

Muuseumikogude tutvustused

Koguhoidjad tutvustavad õpilastele muuseumikogusid.

Õpilased saavad teada, mida leidub muuseumi varade hulgas, kuidas vanu esemeid säilitatakse ja mis tööd koguhoidja õigupoolest teeb.