Põhikool ja gümnaasium

Muuseumitundides saavad erinevas vanuses õpilased uusi teadmisi Tallinna ajaloo erinevate perioodide kohta ja teada, mis on muuseumikogudes. Foto: Kadi Kindma.

Foto: Kadi Kindma.

Pakume põhikooli ja gümnaasiumi astme õpilastele huvitavaid ja sisukaid muuseumitunde.

Julgustame õpetajaid muuseumipedagoogidega ühendust võtma, et kokku leppida tunni täpsem teema ja rõhuasetus.

Muuseumitundides saavad  õpilased uusi teadmisi Tallinna ajaloo erinevate perioodide kohta.

 

 

Orienteerumismäng “Tallinna väikesed mõistatused”

Orienteerumismängus avastavad õpilased kaardi abil Tallinna vanalinna

Orienteerumismängus avastavad õpilased kaardi abil Tallinna vanalinna

Kes valvab linnamuuseumi maja ja mitut linnamüüri torni näeb Taani Kuninga aiast?
Kaasahaarav otsimismäng Tallinna vanalinnas, kus saadakse selgeks olulised hooned ja tuntud paigad. Tähelepanu juhitakse ka detailidele, mida iseseisvalt vanalinnas liikudes ei pruugi märgatagi.

Muuseumitund algab linnamuuseumis, kus linna maketil saab teada tähtsamad kohad ning orienteerumismängu marsruudi. Seejärel orienteeruvad õpilased kuni tund aega kaardi abil iseseisvalt vanalinnas ning lõpuks kogunetakse taas muuseumi õigeid vastuseid kontrollima ja kosutust saama.

NB! Orienteerumismängu saab tellida aprillist oktoobrini.

SOBIB: põhikool (eelkõige 4.–8. klass)
KESTAB: umbes 1,5 tundi
HIND: 4 € õpilase kohta
TELLIMINE: haridus@linnamuuseum.ee, 5919 0980

 

Keskaegne linnaelu

Mis tunne on keskaegses koolis kasutatud vahatahvlile kirjutada?

Mis tunne on keskaegses koolis kasutatud vahatahvlile kirjutada?

Rännutame muuseumitunnis õpilased ajas 600 aastat tagasi ammutama teadmisi keskaja linnade olustikust ning argielust.

Teadmisi saab toonase olme, linnade valitsemise, tsunftide ja gildide ning käsitöö ja kaubanduse kohta.

Õpilased saavad näha, mida kanti keskajal seljas, lahendada vahatahvlitel viktoriini ja proovile panna kõik oma meeled. Soovi korral võib õpetaja täpsustada, kas soovib suuremat fookust kaubandusele või käsitööle.

SOBIB: põhikool (alates 7. klass), gümnaasium
KESTAB: 90 minutit
HIND: 4 € õpilase kohta
TELLIMINE: haridus@linnamuuseum.ee, 5919 0980

 

Kuidas tunned aega?

Taskukell Tallinna Linnamuuseumi kultuuriloolises kogus

Taskukell Tallinna Linnamuuseumi kultuuriloolises kogus

Muuseumitunnis tutvustatakse õpilastele keskaega ja sellega seotud igapäevaelu. Lapsed saavad teada, kuidas mõõta aja möödumist ilma mehaanilise kellata, ning milline on erinevus maa- ja linnaelu sotsiaalsete rütmide vahel. Aja tajumist proovitakse oma keha rütmide abil, arutletakse ajateemaliste  kõnekäändude üle. Tunni lõpus valmistatakse Tallinna vanima avaliku ajanäitaja – Pühavaimu kella – kaasaskantav variant.

SOBIB: põhikool (eelkõige 4.–8. klass)
KESTAB: 45 minutit – 1 tund
HIND: 4 € osaleja kohta
TELLIMINE: haridus@linnamuuseum.ee5919 0980

 

Linnuserahvast linlaseks ehk homo urbanuse sünd

Milline näeb välja keskaegne linn? Kuidas ja kuhu kerkisid esimesed linnad? Uurime, mis eristab linnaelu ja külaelu, keskaegset ja tänapäevast Tallinna. Linnaline elukeskkond tootis ka linnaheidikuid. Räägime, kes olid heidikud ning arutleme heidikute ühiskondliku rolli üle.

SOBIB: põhikool, gümnaasium
KESTAB: 60 minutit
HIND: 4 € õpilase kohta
TELLIMINE: haridus@linnamuuseum.ee, 5919 0980

 

Asitõendid ajaloost

Taaniaegse Tallinna näitus „Linnusest linnaks“ põhineb suuresti arheoloogilisel leiumaterjalil. Räägimegi, mis on arheoloogia ja kes on arheoloogid. Kuidas arheoloogid teavad, kus on peidus olulised leiud? Mis saab leidudest pärast seda, kui need on maapõuest välja tulnud? Uurime arheoloogilisi leide arheoloogide kombel.

SOBIB: põhikool, gümnaasium
KESTAB: 60 minutit
HIND: 4 € õpilase kohta
TELLIMINE: haridus@linnamuuseum.ee, 5919 0980

 

Kuidas teha ajalehte kolmele musketärile

Kui vanad on ajalehed? Mis on eesti vanim ajaleht? Kuidas levisid uudised varauusajal? Kes ja kuidas ajalehti välja andis? Uurime 17. sajandi ajalehte ja arutleme, milliseid muutusi ühiskonnas tõi kaasa uudiste laialdane levik ja kättesaadavus.

SOBIB: põhikool, gümnaasium
KESTAB: 60 minutit
HIND: 4 € õpilase kohta
TELLIMINE: haridus@linnamuuseum.ee, 5919 0980

 

Koolilapsed vanas Tallinnas

Räägime Tallinna Toomkooli näitel hariduse ajaloost – milliseid õppeaineid õpiti keksajal, milliseid uusajal, milliseid eelmise sajandi alguses. Kes tohtisid koolis käia ja kui pikk oli koolipäev? Uurime, millised põnevad ja kummalised reeglid ning kohustused kehtisid koolilastele.

Alates 8. oktoober 2019!

SOBIB: põhikool, gümnaasium
KESTAB: 60 minutit
HIND: 4 € õpilase kohta
TELLIMINE: haridus@linnamuuseum.ee, 5919 0980