Töötajad

Vene 17 asub nii Tallinna ajalugu ja keskaegset kaupmehemaja tutvustav muuseum kui ka kõiki Tallinna Linnamuuseumi filiaale ühendav katusorganisatsioon.
Kõik Tallinna Linnamuuseumi filiaalides töötajaid võid leida siit.

Direktor
Triin Siiner
615 5181
Triin.Siiner@linnamuuseum.ee

Teadusdirektor
Pia Ehasalu
610 4171
Pia.Ehasalu@linnamuuseum.ee

Finantsjuht
Christine Reinik
615 5187
Christine.Reinik@linnamuuseum.ee

Personalijuht
Elen Tisler
Elen.Tisler@linnamuuseum.ee
615 5196

Dokumendihaldur-arhivaar
Anu Lõhkivi
610 4178
Anu.Lohkivi@linnamuuseum.ee

Administraator
Marianne Leis
615 5196
Marianne.Leis@linnamuuseum.ee

KOMMUNIKATSIOONI OSAKOND (Vene 17 ja Vene 6)

Arendusjuht
Reti Meema
6155191, 5650 3357
reti.meema@linnamuuseum.ee

Kommunikatsiooni spetsialist
Eve Veigel
5347 3981
Eve.Veigel@linnamuuseum.ee

Ürituste ja näituse projektijuht
Johanna Rannula
5855 2287
johanna.rannula@linnamuuseum.ee

Kunstnikud
Anne Järvpõld
644 4197
Anne.Jarvpold@linnamuuseum.ee

Lilian Juhkam
644 4336
Lilian.Juhkam@linnamuuseum.ee

KOGUDE OSAKOND

Peavarahoidja
Lea Sillart
615 5194
Lea.Sillart@linnamuuseum.ee

Koguhoidja (relvad, tina, märgid, mündid, pitsatid)
Ando Pajus
615 5185
Ando.Pajus@linnamuuseum.ee

Koguhoidja (maal, graafika, raidkivi)
Risto Paju
615 5186
Risto.Paju@linnamuuseum.ee

Koguhoidja (arheoloogiakogu)
Küllike Tint
610 4177
Kullike.Tint@linnamuuseum.ee

Koguhoidjad (arhiivkogu, raamatukogu)
Albert Ludwig Roine
615 5182
albert.roine@linnamuuseum.ee
Marian Habicht
615 5182
Marian.Habicht@linnamuuseum.ee

Vanemkoguhoidja (kultuurilooline kogu)
Kristiina Hiiesalu
615 5188
Kristiina.Hiiesalu@linnamuuseum.ee

Koguhoidja (kultuurilooline kogu)
Ene Heimvell
615 5192
Ene.Heimvell@linnamuuseum.ee

Koguhoidja (klaasi- ja tekstiilikogu)
Triinu Tuvi
Triinu.Tuvi@linnamuuseum.ee

Nooremkoguhoidja (kultuurilooline kogu)
Tina Timonen
610 4175
Tina.Timonen@linnamuuseum.ee

Kuraator-säilitaja 
Merike Neidorp
Merike.Neidorp@linnamuuseum.ee

Säilitaja
Annely Miil
Annely.Miil@linnamuuseum.ee

Konservaator
Janika Turu
644 2332
janika.turu@linnamuuseum.ee

Konservaator (metall)
Jaan Märss
Jaan.Marss@linnamuuseum.ee

Digitaalkogu spetsialist
Erik Jürviste
615 5194
Erik.Jurviste@linnamuuseum.ee

HALDUSOSAKOND

Haldusjuht
Lennart Kumm
5341 4313, 615 5195
Lennart.Kumm@linnamuuseum.ee

Haldusspetsialist
Marge Väljari
5866 6002
Marge.Valjari@linnamuuseum.ee

Tehnik
Andres Lall
52 14 849
andres.lall@linnamuuseum.ee

Autojuht-elektrik
Leo Savila
5860 1313
leo.savila@linnamuuseum.ee

KAUPMEHEMAJA

Juhataja
Made Isak
615 5184
Made.Isak@linnamuuseum.ee

Pedagoogid
Jelena Tšekulajeva
615 5183
jelena.tsekulajeva@linnamuuseum.ee

Madli Vendik
615 5183
madli.vendik@linnamuuseum.ee

Klienditeenindaja
Ene Piiroja
615 5180
Ene.Piiroja@linnamuuseum.ee

Giid-järelevaatajad
Elve Viisma
Anu Annuk
Juri Pantelejev
Marianne Olli