Töötajad

Vene 17 asub nii Tallinna ajalugu ja keskaegset kaupmehemaja tutvustav muuseum kui ka kõiki Tallinna Linnamuuseumi filiaale ühendav katusorganisatsioon.
Kõik Tallinna Linnamuuseumi filiaalides töötajaid võid leida siit.

LINNAMUUSEUM, KAUPMEHEMAJA

Juhataja
Made Isak
615 5184

Klienditeenindajad
Kaja Semiskar
615 5180

Marianne Olli
615 5180

Giid-järelevaatajad
Anu Annuk
Juri Pantelejev
Auli Tohv

TALLINNA LINNAMUUSEUMI ADMINISTRATSIOON (Vene 17)

Filiaalide kontaktid leiab vastava filiaali lehelt Muuseumist/töötajad

Direktor
Heli Nurger
5333 1804

Teadusdirektor
Pia Ehasalu
610 4171

Finantsjuht
Merle Petersoo
615 5187

Personalijuht
Elen Tisler

615 5196

Jurist-hankespetsialist
Heivo Murdmets

Dokumendihaldur-arhivaar
Anu Lõhkivi
610 4178

Administraator
Marianne Leis
5305 9222

KOMMUNIKATSIOONI OSAKOND (Vene 17 ja Vene 6)

Arendusjuht
Marge Sassi
5885 3011

Kommunikatsioonispetsialist
Eve Veigel
5347 3981

Näituste- ja ürituste juht
Johanna Rannula
5855 2287

Kunstnik
Anne Järvpõld
644 4197

Turundusspetsialist
Margit Adorf

KOGUDE OSAKOND

Peavarahoidja
Maris Rosenthal
615 5194

Koguhoidja (relvad, tina, märgid, mündid, pitsatid)
Ando Pajus
615 5185

Koguhoidja (maal, graafika, raidkivi)
Risto Paju
615 5186

Koguhoidja (arheoloogiakogu)
Küllike Tint
610 4177

Koguhoidja (arhiivkogu, raamatukogu)
Lauri Frei
615 5182

Vanemkoguhoidja (kultuurilooline kogu)
Kristiina Hiiesalu
615 5188

Koguhoidja (kultuurilooline kogu)
Ene Heimvell
615 5192

Nooremkoguhoidja (kultuurilooline kogu)
Tina Timonen
610 4175

Koguhoidja (klaasi- ja tekstiilikogu)
Triinu Tuvi
615 5190

Kuraator-säilitaja 
Merike Neidorp

Säilitaja
Annely Miil
644 2332

Konservaator (metall)
Jaan Märss

Konservaator
Heili Jürisoo-Lippin
644 2332

Digitaalkogu spetsialist
Erik Jürviste

HALDUSOSAKOND

Haldusjuht
Lennart Kumm
5341 4313

Haldusspetsialist
Marge Väljari
5866 6002

Muuseumi tehnik
Andres Lall
52 14 849

Autojuht-elektrik
Leo Savila
5860 1313