Pitsatid

Kogusse kuulub ligi 360 pitsatit ning pitserit. Vanima osa moodustavad Tallinna käsitööametite pitsatid ning pitserid. 20. sajandi algusest on pärit üksikute linnade, kohtute, ühingute, linnaametite, vallavalitsuste pitsatid. Üksikud monogramm-initsiaalpitsatid kuuluvad põhiliselt 19. sajandisse ja 20. sajandi algusesesse.

Koguhoidja
Ando Pajus
615 5185

 

< tagasi