Raidkivid

Raidkivikunstil on Tallinnas pikk traditsioon, mis sai alguse XIII sajandil ning kestis kuni kohaliku loodusliku kivi taandumiseni arhitektuurist XVIII sajandil. Tallinna Linnamuuseumi raidkivikogu sisaldab erinevate perioodide raidkivinäidistena Tallinna ehitistes säilinud raidkonstruktsioonide osi – aknasambaid koos kapiteelide ja baasidega, siseportaalide silluseid, kamina piidakive, aknaraamifragmente, samuti raidkivitahvleid vappide ja peremärkidega, etikukive, päikesekelli ning hauakive. Esindatud on renessansiperioodi silmapaistvaima meistri, Arent Passeri tööd, huvitavamate museaalidena võiks mainida veel 1944. aasta 9. märtsi pommitamisel hävinud Tallinna Vaekoja tondosid ning 1561. aastal Tallinna lähistel langenud Mustpeade vennaskonna liikmete mälestuskivi.

Koguhoidja
Risto Paju
615 5186

< tagasi