Loeng “Võim ja vaim Kadriorus. Kunsti- ja seltsielu ning riigipea residentsi rajamisega seotud arhitektuurilised muudatused Kadriorus Eesti Wabariigi ajal”

Kadriorg rajati 18. sajandil keiserliku suveresidentsina, kuid selle loomiseks kutsuti siia ka silmapaistvaid kunstnikke ja arhitekte Itaaliast, Saksamaalt, Rootsist, Venemaalt ja mujalt. Seos võimu ja kunstidega on saatnud seda kaunist paika ka 20. sajandil. Kadrioru lossis asus alates 1929 Eesti Vabariigi riigipea suveresidents, alates 1934 – Konstantin Pätsi püsiresidents. Seoses uute funktsioonidega muutus ka lossi sisustus ja väljanägemine, samuti muutus kogu Kadrioru piirkonna miljöö ja elukorraldus.

Loeng vaatab Kadrioru arhitektuurilisi ja maastikuarhitektuuri muutusi 20. sajandi I poolel, nendega seotud selle paiga elulaadi ja ühiskondliku rolli teisenemist.

Lektor Aleksandra Murre (Kadrioru kunstimuuseum)

Loengu algus Peeter I Majamuuseumis
2. aprillil kell 17.15, osavõtt loengupiletiga (2 eurot).

NB! Kohtade arv on piiratud.
Palume registreeruda Peeter I Majamuuseumi koduleheküljel

Asume aadressil: Mäekalda 2, Tallinn.