Kui soovid korraldada avalikku üritust muuseumis

Kui soovid korraldada muuseumis avalikku üritust – näitust, kontserti, etendust vm, siis palume arvestada järgmiste tingimustega:

Kokkulepe: Ürituse toimumise kohta palume sõlmida kokkulepe vähemalt kuu enne toimumist vastava muuseumi juhatajaga.
Näituse korraldamise taotlus palume esitada vastava filiaali juhile vähemalt pool aastat enne soovitavat toimumisaega. Muuseum koostab oma näitusegraafikud reeglina kahe aasta peale ette ja arvestab taotlustega vastavalt võimalustele. Kontaktid leiad SIIT.

Info laekumine: Hiljemalt kuu enne ürituse toimumist tuleb muuseumile edastada ürituste info (visuaal, toimumisinfo, esinejate info, lingid jm) korrektselt vormistatult, et see lisada muuseumi veebilehele. Näituseinfot ootame korraldajalt juba kokkuleppe sõlmimisel.

Info jagamine: Korraldaja jagab ürituse infot, k.a muuseumi veebilehe ja/või Fabebooki linke, oma kommunikatsioonikanalites vähemalt 2 nädalat enne selle toimumist.
Muuseum jagab ürituse infot oma kommunikatsioonikanalites: kodulehel, Fb kaudu ja pressiinfona. Teretulnud on igasugune info ürituse, selle korraldajate, esinejate ja partnerite kohta, mis aitab üritust huvilisele paremini tutvustada.