Tallinna Linnamuuseum ootab tööle konservaatorit

Tallinna Linnamuuseum ootab tööle konservaatorit, kes hooldaks ja konserveeriks muuseumi kogudes leiduvaid esemeid ja aitaks muuseumikogudel silma peal hoida.

Peamised tööülesanded on:
 museaalide hooldamine ja konserveerimine (peamine suund puit- ja metallesemed)
 museaalide seisukorra hindamine
 tööde dokumenteerimine andmebaasis MuIS
 töödeks vajaminevate materjalide planeerimine
 osalemine näituste ülespanemistel

Ootused kandidaadile:
 konserveerimisalane haridus (võib olla omandamisel) või eelnev konserveerimisalane töökogemus
 eesti keele suuline ja kirjalik oskus kõrgtasemel, saksa, vene või inglise keele oskus suhtlustasemel
 orienteerumine muuseumitöö põhilistes säilitamisalastes töösuundades
 iseseisva töö oskus ning otsustus- ja vastutusvõime oma kohustuste täitmisel
 huvi kultuuripärandi vastu

Omalt poolt pakume:
 huvitavat ja vaheldusrikast tööd ning võimalust ennast erialaselt teostada
 erialast väljaõpet oma ala professionaalide kõrval ning vajaminevaid täiendkoolitusi
 kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalka
 toredaid ühisüritusi ja 35 puhkusepäeva
 töötamist osalise (0,5) töökoormusega

Kandideerima ootame läbi CV Online, CV Keskuse või linna värbamisportaali: https://www.tallinn.ee/karjaarlinnas/toopakkumised;
tähtaeg 3. aprill 2023;

Kandideerimiseks vajuta ikoonile „Kandideeri“ ja esita oma CV koos motiveeritud avaldusega.
Küsimuste korral palun pöördu: tel. 5199 9395, Elen Tisler (elen.tisler@linnamuuseum), personalijuht või tel. 5560 9248 Maris Rosenthal () peavarahoidja.

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Tallinna Linna andmekaitsetingimustest https://www.tallinn.ee/andmekaitsetingimused

Tallinna Linnamuuseum on linna loo elamuslik jutustaja. Sidudes Tallinna mineviku ja tuleviku, loome kõigile võimaluse võtta osa linnakultuuri kujunemisest. Loome ja arendame Tallinna elanike identiteeditunnet, säilitame linna pärandit ja jagame erialast kogemust.
Tallinna Linnamuuseumi koosseisus tegutsevad Kiek in de Köki kindlustustemuuseum, Linnaelumuuseum, Fotomuuseum, Tallinna vene muuseum, Peeter I maja, Lastemuuseum Miiamilla ja Kalamaja muuseum