Raamatu esitlus:
„Öseli immatrikuleeritud aadel“

16. novembril kell 17.30 esitleti Tallinna Vene Muuseumis raamatut „Эзельское имматрикулированное дворянство“ („Öseli immatrikuleeritud aadel“). See on teine köide tohutust ajaloolisest uurimusest, mille autorid on Igor Korobov ja tema kolleeg, teaduslik toimetaja Artur Modebadze.

 

Autorite uurimuse esimene köide „Эстляндское имматрикулированное дворянство“ („Eestimaa immatrikuleeritud aadel“) ilmus 2018. aastal.

Seekord sai uurimisobjektiks Öseli (Saaremaa) rüütelkond. Esmakordselt on arhiividest, teatmikest, aadressiraamatutest ja heraldikaalastest töödest pärit mitmekülgne informatsioon Öseli kohta kogutud ühtseks rangelt loogiliseks struktuuriks. Lugeja leiab sellest palju uusi, varem avaldamata andmeid. Teda ootavad ka teaduslikud oletused ja väikesed avastused. Peamine on aga see, et esmakordselt on vene keeles koostatud Öseli rüütelkonna kõigi perekondade täielik nimekiri koos nende kõige tuntumate esindajate lühikeste elulugudega ning lisatud on kõigi suguvõsavappide värvilised kujutised.

Väljaanne sisaldab nime- ja ajaloolis-geograafilist registrit. Lisatud on baltisaksa (ja konkreetselt Öseli) rüütelkonnaga seotud põhiliste terminite loetelu, samuti üksikasjalik kaart, kuhu on märgitud aadlimõisate asukohad koos nende omanike loeteluga, mõisate asutamisaastate ja staatusega.