Loeng ja raamatu esitlus “Vene vanausulised ja nende pühakojad Eestis”

Laupäeval, 17. märtsil peab Tallinna vene muuseumis Pikk 29a loengu ja esitleb raamatut „Vene vanausulised Eestis” PhD, Mahtra Talurahvamuuseumi juht Jaanus Plaat.

 

Loengus on kavas tutvustada Eestisse jõudnud vanausuliste ajalugu ja nende tänini püsivat omapärast ning rikast kultuuri ja usuelu sõnas ja pildis. Jutuks tulevad ka  praegu Eestis asuvad palvemajad ning maha põlenud Piirissaare palvemaja.

Loengu slaidiprogrammi fotode autor on arhitektuurifotograaf Arne Maasik. Lisaks kasutatakse palju arhiivifotosid loengupidaja koostatud näituselt Eesti vanausulistest, mis on kaks aastat edukalt rännanud mitmes Venemaa ja Valgevene linnas ning jõuab 2018. aasta kevadel taas Eesti näitusesaalidesse.

Esimesed vanausulised jõudsid Eestisse, Peipsi järve läänekaldale 17. sajandi lõpul. Väike osa neist jõudis järgnevail sajandeil mitme lainena Tartusse, Paldiskisse, Tallinna ja mujale. Peamiselt olid need venelased, kes põgenesid Venemaalt tagakiusamise ja repressioonide eest, mis järgnesid 17. sajandi keskpaiku toimunud Vene Õigeusu Kiriku patriarhi Nikoni reformidele.

Raamatu „Vene vanausulised ning nende pühakojad Eestis” kordustrükki saab pärast loengut osta kohapeal soodushinnaga, selle järgneb tutvustus.

Loengu ja raamatuesitluse algus kell 13.00.

Osalemine: 4€.

Üritus toimub Tallinna vene muuseumi näituse „Peipsi vana usk: Pavel Varunini ikoonid ja graafika” raames. Näitus on avatud kuni 30. aprillini.

Vene vanausulised ning nende pühakojad Eestis. Русские старообрядцы Эстонии и их храмы. Russian Old Believers and their Sacral Buildings in Estonia. Tallinn 2017 (305 lk).

Tekstide autor, raamatu koostaja ja toimetaja Jaanus Plaat

Artiklid „Eesti vanausuliste ikoonimaal”, „Raja palvela ikoonid”, „Tallinna palvela ikoonid”: Mari-Liis Paaver

Fotod Arne Maasik

Kunstnik Martin Pedanik

Tõlkijad ja keeletoimetajad Hille Saluäär, Oksana Palikova, Irina Külmoja, Tiina Randus, Laura Erik, Richard David Adang

Eesti-, inglise- ja venekeelsete tekstidega ning rohkete fotodega raamat on mitmeaastase töö vili. Raamatu fotod: 11 vanausu palvemaja ning kirikut Eestis koos nende surnuaedade ja ikoonidega on teinud arhitektuurifotograaf Arne Maasik aastatel 2008–2014, tekstid on kirjutanud usundiuurija ja kultuuriantropoloog dr. Jaanus Plaat. Artikli vanausuliste ikoonidest kirjutas raamatusse Eesti vanausuliste ikoonitraditsiooni spetsialist, kunstiteadlane Mari-Liis Paaver, kellelt on ka eraldi käsitlused Raja ja Tallinna vanausuliste palvemaja ikoonidest.

Välitööd raamatu koostamiseks toimusid peamiselt aastatel 2013–2015, kuid uurimistöö on kestnud kauem. Eesti vanausuliste pühakodade jäädvustamine oli osa Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Teadusfondi projektist „Õigeusu kirikud ja kabelid Eestis”. Välitöödega kogutud mitmekesine materjal (intervjuud, videod, kirjalikud allikad) on pakkunud ainest raamatu tekstidele. Arhiiviallikate ja kirjanduse loetelu leiab raamatu lõpust.

Autorite eesmärk on esitada käsitlus vanausuliste ja nende ikoonikunsti ajaloost Eestis. Igast palvemajast ja kirikust on raamatus mitu välis- ja sisevaadet ning ülevaade antakse iga koguduse ajaloost ja nende palvemajadest. Raamatu lõpus on kohanimede registrid ning Eesti vanausuliste ja õigeusu ning teiste ristiusu idakirikute sakraalehitiste kaart.