Muuseumisse, muuseumisse – uute teadmiste ja kogemuste järele

Tallinna vene muuseumil on rõõm kutsuda Teid meie põnevatesse muuseumitundidesse. Tallinna vene muuseum on loonud mitmekülgseid õppeprogramme, mis lähtuvad riiklikust õppekavast ja lõimivad erinevaid õppeaineid. Muuseumitunnid pakuvad vaheldust kooli argipäevale ja laiendavad õpilaste silmaringi.

Meie muuseumitunnid lähtuvad avastus- ja aktiivõppemeetoditest. Arendame õpilastes oskust otsida infot nii iseseisvalt kui rühmas ning suuname neid tulemusi kriitiliselt analüüsima. Meie unikaalses õppekeskkonnas saavad õpilased kaasata enda kõiki meeli – nägemine, kuulmine, kompimine, haistmine ja maitsmine! Muuseumipedagoogi juhendamisel viiakse läbi programme erinevas vanuses lastele alates algklassidest kuni gümnaasiumini.

Tallinna Vene muuseum asub 15. sajandi kaupmehe majas Tallinna vanalinnas. Muuseum tutvustab Eesti vene kultuuri ja Tallinna eri rahvustest kodanike eluolu. Aadress: Pikk 29a

Meie vanu ja uusi sõpru ootab Tallinna vene muuseumis uus haridusprogramm „Kui ma oleksin koolilaps 100 aastat tagasi…“. Muuseumitundi saab tellida alates märtsist 2018. Tunni käigus saavad õpilased teada, kuidas õppisid nende eakaaslased 100 aastat tagasi. Küsimused, millele muuhulgas vastust otsitakse on: millised koolid asusid tol ajal Tallinnas? Milliseid aineid erinevates koolides õpiti? Milline nägi välja ühe tavalise õpilase koolikoti sisu? Mida kirjutati koolipäevikusse? Proovime ka lahendada ühe põneva 100 aasta vanuse kooliülesande ja võrdleme, kas kooliaeg oli võrreldes tänapäevaga kergem või raskem. Muuseumitund on loodud Tallinna Vene muuseumi uue näituse juurde, mis on pühendatud vene haridusele Tallinnas alates 18. sajandist kuni 20. sajandini.

Täielik info muuseumitundidest on leitav meie kodulehel kategooria „HARIDUS” all.