Eelarve ja riigihanked

 

Siin avaldatakse andmed Tallinna Linnamuuseumi (edaspidi „hankija“) (registrikood 75016183) soovi kohta sõlmida hankelepinguid, mille eesmärgiks on lihtsustatud korras tellitavate teenuste (lihtteenuste) tellimine (RHS §19)

Alusdokumendid:

Tallinna Linnamuuseumi poolt väljakuulutatud riigihanked leiate https://riigihanked.riik.ee

Tallinna Linnamuuseum lähtub hangete tegemisel Tallinna linna hankekorrast: https://www.riigiteataja.ee/akt/407102017066

2019

Lisa TLMi hankeplaan 2019 muutmise käskkirjale

Käskkirja 2019 hankeplaani kinnitamine muutmine

Tallinna Linnamuuseumi 2019 hankeplaani kinnitamine

TLMi hankeplaan 2019 (lisa) (1)

Käskkirja 2019. a hankeplaani kinnitamine muutmine

Lisa TLMi hankeplaan 2019 muutmise käskkirjale

2018

Käskkirja 2018. a hankeplaani kinnitamine muutmine10_2018

hankeplaani muutmine_sept_2018

Hankeplaani muutmine apr_2018 lisa

Käskkirja 2018. a hankeplaani kinnitamine muutmine

2018. a hankeplaani kinnitamine (pdf)

Lisa_Tallinna Linnamuuseumi hankeplaan 2018 (pdf)

Tallinna linna eelarve, mis sisaldab ka Tallinna Linnamuuseumi eelarvet

2017

Tallinna Linnamuuseum 2017 HANKEPLAAN

TLM_2017_hankeplaani kinnitamine