Dokumendiregister

Tallinna Linnamuuseum dokumendiregistri kaudu avalikustatakse dokumendihaldussüsteemis Amphora registreeritud dokumendid alates 01.07.2020.

Tallinna Linnamuuseumi dokumendiregister: https://atp.amphora.ee/linnamuuseum/.

Varasemate dokumentidega tutvumiseks esitada teabenõue.

 

01. 2020 TLM_asjaajamiskord_2020