TLM Muuseumist

AJALUGU JA FILIAALID

Tallinna muuseumi loomise idee ulatub sajandi taha. Rajamisplaane peeti Tallinna volikogus juba aastal 1911. Maailmasõda ja Eesti vabariigi algusaastad lükkasid organisatsiooni loomise edasi, ent linna ajalooga seotud esemeid koguti Tallinna Linnaarhiivi juurde. Aja jooksul on Tallinna Linnamuuseumi alla kuulunud mitmeid märgilise tähendusega hooneid, mis nüüdseks on saanud uued funktsioonid, nagu näiteks  suurtükitorn Paks Margareeta ja Pirita klooster.
Loe lähemalt.

KOGUD

Tallinna Linnamuuseumi kogudes on praeguseks ca 170 000 Tallinna ajalooga seotud museaali.
Tallinna Linnamuuseumi esimene põhimäärus aastast 1937 ütleb: „Tallinna Linna Ajaloolise Muuseumi ülesandeks on omandada, koondada ja alal hoida kõiki ajaloolise, kunsti- ja kultuurajaloolise väärtusega esemeid, mis otseselt või kaudselt on seoses Tallinnaga, ning nende läbitöötamine ja tutvustamine laiemaile ringkondadele.“
Loe lähemalt.

VÄLJAANDED

Tallinna Linnamuuseumi põhikirjaliseks ülesandeks on oma kogude ja nendega seonduva tutvustamine. Selleks ilmusid aastatel 1992–2012 muuseumi aastaraamatud ning muuseumi 80. sünnipäeva-aastal 2017–2018  traditsiooni uuendatakse. 2017 detsembris ilmub muuseumi juubeliraamat.
Loe lähemalt.

PROJEKTID

Tallinna Linnamuuseum tegeleb Tallinna kogukondade ajaloo ja mälupaikade uurimise ning jäädvustamisega. Võta meiega ühendust, kui soovid algatada ühistegevust!
Loe lähemalt